การเทียบสระภาษาไทยและสระภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ในการแปลงภาษา จากข้อความภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ จะใช้ในกรณีที่ต้องการเขียนข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น เขียนชื่อคน ชื่อสถานที่หรือศัพท์เฉพาะ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้บ่อยนัก เพราะส่วนใหญ่ข้อความสำเร็จก็มีอยู่แล้ว

 

ตัวอย่างการเทียบสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษจะเริ่มตั้งแต่ อะ อา จนถึงตัวสุดท้ายกันเลย พร้อมยกตัวอย่างคำศัพท์ประกอบสระทั้งหมด ซึ่งจะมีความแตกต่างจากภาษาไทย เพราะตัว ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  มีสระเพียง 5 ตัวเท่านั้น 

 

เปรียบเทียบสระภาษาไทยและสระภาษาอังกฤษ

สระภาษาไทย สระภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคำสัทท์
อะ A arouse, amount
อา A plaza, Canada, banana
อิ I, E, UI, U,UE due, minute, build
อี E, EE, EA, Y, I event, free, sea, lately
อึ EU Jareuk
อือ UE Bangsue, flue
อุ OO, U, UI, cook
อู OO,U,OU,UE, UI too, issue, youtube, glue, unit, fruit
โอะ O
โอ O poll
เอะ A, E, AI karaoke
เอ A, E, AI cate, teddy, said
แอะ A,AI,AE
แอ A,AI,AE care, hair, Khonkaen
เอาะ A,O,AU,OI
ออ A,O,AU,OI mall, more, oil, fault
อัวะ OU, UA
อัว OU, UA Doungdao,
เอียะ IA, IE, EA
เอีย IA, IE, EA Libia, Croatia, tear, Chieng Mai
เอีอะ UA
เอือ UA Muang
อำ AM, UM Amnat Charoen
อัม AM, UM Umbrella, number
เอา O, AO, OU out, mouse, South
อาว O, AO, OU flower, mountain, Lao
ไอ I, AI, IE, Y Hi, Cairo, pie, fly
อัย I, AI, IE, Y, A
เออ ER, UR, OE,OR error, blur, winner, Amnat Charoen, term
ไม้หันอากาศ U, A album

 

การเทียบสระต่างๆ ในลักษณะนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแปลงข้อความภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษ ในลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะ ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และเราก็ไม่ได้ใช้กันบ่อยขนาดนั้น สามารถใช้โปรแกรมหรือแอปต่างๆ ได้ไม่ยากเลย แต่อย่างน้อยก็จะช่วยให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทความนี้

arouse, amount                             กระตุ้น, ปริมาณ
plaza, Canada, banana                   พลาซ่า, แคนาดา, กล้วย
due, minute, build                          เนื่องจาก นาที สร้าง
event, free, sea, lately                    เหตุการณ์, ฟรี, ทะเล, เร็ว ๆ นี้
Jareuk                                          จารึก
Bangsue, flue                                บางซื่อ, เรีอนไฟ
cook,                                            ปรุงอาหาร
too, issue, youtube, glue, unit, fruit เกินไป, ปัญหา, YouTube, กาว, หน่วยผลไม้
poll                                               โพลล์
karaoke                                         คาราโอเกะ
teddy, said cate,                             ตุ๊กตา, กล่าวว่า, คะน้า
care, hair, Khonkaen                       ดูแล, เส้นผม, ขอนแก่น
mall, more, oil, fault                       ห้างสรรพสินค้า, มากขึ้น, น้ำมัน, ความผิด
Doungdao,                                    ดวงดาว ชื่อคน
Libia, Croatia, tear, Chieng Mai        ลิเบีย, โครเอเชีย, ฉีกขาด, เชียงใหม่
Muang                                          เมือง
Amnat Charoen                              อำนาจเจริญ
Umbrella, number                          ร่ม หมายเลข
out, mouse, South                          ออก, เมาส์, ใต้
flower, mountain, Lao                    ดอกไม้, ภูเขา, ประเทศลาว
Hi, Cairo, pie, fly,                           สวัสดี, ไคโร, พาย, บิน,
error, blur, winner, Amnat Charoen, term ผิดพลาด, เบลอ, ผู้ชนะเลิศ, จังหวัดอำนาจเจริญ, ระยะ
album                                           อัลบั้ม