การดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเว็บบอร์ด SMF 2.0 จะมีสองส่วนคือตัวโปรแกรมและภาษาไทยสำหรับเว็บบอร์ด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.simplemachines.org
1. เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ต แล้วไปที่ http://download.simplemachines.org
2. ในส่วน Full Install คลิกที่ Zip


3. คลิก Save File ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา เพื่อจัดเก็บไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา


4. สำหรับการดาวน์โหลดภาษาไทยสำหรับเว็บบอร์ด SMF 2.0 ให้คลิก Language packs ในแถบเมนูด้านซ้ายมือ ดูข้อที่ 5
5. คลิกเลือก Thai ในข้อที่ 6


6. ในส่วน smf_2-0_thai-utf8 คลิกที่ ZIP


7. ตัวอย่างไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้ว จะมีสองไฟล์คือ smf_2-0_install.zip เป็นตัวโปรแกรมเว็บบอร์ดและ smf_2-0_thai-utf8.zip เป็นภาษาไทยสำหรับเว็บ บอร์ด


8. สำหรับไฟล์ตัวโปรแกรมเว็บบอร์ด smf_2-0_install.zip ให้แตกไฟล์ซิพ ก็จะพบโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ตามตัวอย่าง ตั้งแต่ attachments....

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :