สมาชิกแบบ Moderator จะมีหน้าที่ดูแลกระทู้ ดูแลการโพสต์กระทู้ ข้อความต่างๆ ในเว็บ บอร์ด ตรวจตราความเรียบร้อย กรณีเป็นเว็บบอร์ดขนาดเล็ก เจ้าของอาจทำหน้าที่นี้ กรณีเป็นเว็บบอร์ดขนาดใหญ่ อาจจะต้องสร้างไว้หลายๆ ชื่อเพื่อให้หลายๆ คนช่วยๆ กันดูแลบอร์ด หรืออาจจะจ้างคนมาทำหน้าที่นี้ กรณีเป็นเว็บบอร์ดที่เน้นธุรกิจ
1. คลิก ควบคุมสมาชิก >> Register new member


2. พิมพ์ข้อมูลลงไป จดไว้ด้วยกันลืม
3. เสร็จแล้วคลิก บันทึก

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :