หลังจากอัพโหลดไฟล์ของ SMF 2.0 เข้าพื้นที่เว็บไซต์แล้ว ให้จัดการ Chmod หรือเปลี่ยน สิทธิของไฟล์และโฟลเดอร์ เพื่อให้สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ ไม่เช่นนั้นจะติดตั้ง เว็บบอร์ด SMF ไม่ได้
1. เลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดตามตัวอย่าง ดูที่เป็นแถบสีในช่อง ขวามือ คลิกที่โฟลเดอร์แรกก่อน กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกโฟลเดอร์ตามตัวอย่าง
2. ไฟล์ชื่อ agreement.txt ก็เช่นกัน คลิกเลือกด้วย


3. เลื่อนแถบเลื่อน ลงด้านล่างไปเลือกอีกสองไฟล์ ตามตัวอย่าง ครบแล้วจึงปล่อยปุ่ม Ctrl เสร็จสิ้นการเลือกไฟล์


4. ชี้ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ได้เลือกเป็นแถบสีไว้ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด
5. คลิกคำสั่ง File permissions


6. คลิกและพิมพ์ 777 แล้วคลิกปุ่ม OK
7. ภายหลังจากได้ติดตั้งเสร็จแล้ว สำหรับโฟลเดอร์ให้เปลี่ยนเป็น 775 เหมือนเดิม ยกเว้นโฟลเดอร์ attachments และ chach ส่วนไฟล์ ให้เปลี่ยนเป็น 644


8. ยังมีอีกไฟล์หนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเช่นกัน อยู่ในโฟลเดอร์ Packaages
9. ไฟล์ชื่อว่า installed.list เปลี่ยนเป็น 777 เช่นกัน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :