ภาษามาตรฐานของ SMF 2.0 จะเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดการติดตั้งภาษาไทยเพิ่มลงไป จึงจะแสดงเมนู และคำสั่งบางรายการเป็นภาษาไทย
1. ไฟล์ภาษาไทยที่ได้ดาวน์โหลดมาจะเป็น smf_2-0_thai-utf-8 เมื่อแตกไฟล์ซิพแล้วจะได้โฟลเดอร์ชื่อ core, default และ index.php
2. ให้จัดการอัพโหลดไปไว้ใน Themes ในพื้นที่เว็บไซต์จริง


3. เนื่องจากในพื้นที่เว็บไซต์จริง จะมีไฟล์บางไฟล์ที่ซ้ำกัน ก็คลิกเลือก Overweite เขียนทับไปเลย คลิกติ๊กถูก Allways use this action แล้วคลิก OK


4. หลังติดตั้งเสร็จแล้ว ในหน้าเว็บบอร์ดให้คลิก Admin>>Features and Options

 

5. ไปที่ Configuration>>Languages>>Settings


6. คลิกเลือก Thai (UTF-8) แล้วคลิกปุ่ม Save


7. ตัวอย่างหน้าเว็บบอร์ดที่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :