ขั้นตอนการสร้างตัวจดหมาย สำหรับใช้เป็นจดหมายเวียน
1. สร้างจดหมาย โดยคลิก แฟ้ม>>สร้าง
2. คลิกเลือก เอกสารเปล่า
3. คลิก สร้าง

 

4. แล้วพิมพ์จดหมายลงไป


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นตัวของตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดเปรียบเปรยกับคนที่เปลี่ยนตัวเองเมื่อต้องเข้ากลุ่ม เข้าสังคม หรือไปยังสถานที่ใด ก็จะเปลี่ยนตัวเอง ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสีย อ่านเพิ่มเติม..