บทความอธิบายวิธีการสร้างจดหมายเวียนในโปรแกรม Word 2010

จดหมายเวียนเป็นจดหมายที่มีเนื้อความเหมือนกันอาจจะเป็นจดหมายเชิญชวน แต่ส่งให้คนรับ หลายคน โดยจะสร้างจดหมายแค่ฉบับเดียวเท่านั้น แต่โปรแกรมนี้สามารถช่วยสร้างตัวจดหมายให้พอดีกับ จำนวนคนที่ต้องการได้ ช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องพิมพ์จดหมายส่งให้ผู้รับทุกคน
สำหรับขั้นตอนที่ 1 ในการสร้างจดหมายเวียน เราจะพิมพ์ข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้รับก่อน
1. เริ่มต้นสร้างงานใหม่ให้แทรกตารางเข้ามา โดยคลิก ตาราง
2. คลิก แทรกตาราง
3. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้พิมพ์จำนวนคอลัมน์เท่ากับ 5 จำนวนแถวเท่ากับ 5 (Numbers of Columus = 5, Numbers of Rows = 5) แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
4. จำนวนแถวขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้รับว่ามีกี่คน เช่น ถ้ามีผู้รับ 10 คน ให้พิมพ์จำนวนแถวเท่ากับ 11 (จำนวนแถวต้องมากกว่าผู้รับ 1 คนเพราะแถวที่ 1 เป็นหัวข้อ)
5. ป้อนข้อมูลลงไปในตารางตามตัวอย่าง
6. เมื่อป้อนเสร็จแล้ว ให้บันทึกไว้โดยคลิกปุ่ม บันทึก รูปแผ่นดิสก์

 

7. ตั้งชื่อไฟล์ว่า customer address ไฟล์นี้จะเก็บชื่อ ที่อยู่ผู้รับ
8. คลิก บันทึก

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แนวทางแก้ปัญหาการเงิน กู้หนี้ ยืมสิน จำนำ จำนอง

ปัญหาการเงินนั้นสามารถเกิดขึ้นกับคนเราได้ตลอดเวลา และบางทีก็มาแบบไม่คาดคิด เข็มขัดสั้น คาดไม่ถึง ทำให้ต้องหาเงินมาใช้ จ่ายแบบเร่งด่วน ซึ่งหลายคนก็ใช้บัตรเครดิต บางคนก็นำทรัพท์สินไปจำนำ จำนอง โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีภาระติดพัน เกี่ยวกับหลายคนอย่าง รถยนต์ ที่ดิน เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบ อ่านเพิ่มเติม..