จะเป็นการนำรายชื่อลูกค้าในตารางข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาใส่ในตัวจดหมายที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
1. คลิก การส่งจดหมาย
2. คลิก เริ่มจดหมายเวียน
3. คลิก จดหมาย


4. คลิก เลือกผู้รับ
5. คลิก ใช้รายชื่อที่มีอยู่ เราได้พิมพ์ชื่อผู้รับไว้แล้ว


6. คลิกเลือกไฟล์ customer address ที่ได้พิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้รับเก็บไว้
7. คลิก เปิด


8. คลิกหลังคำว่า เรียนคุณ
9. คลิก แทรกเขตข้อมูลผสาน แล้วคลิก ชื่อ นามสกุล
10. จะปรากฏ <\<><\<>ชื่อ_นามสกุล>> ต่อท้าย เรียน คุณ


11. คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ดูผลงาน
12. ตำแหน่ง หลังคำว่า เรียนคุณ จะปรากฏชื่อผู้รับ เช่น เรียนคุณ สมศักดิ์ รัตนชัย
13. คลิกเลื่อนดูข้อมูลที่เหลือได้
14. คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ อีกครั้ง เพื่อออกจากการดูผลงาน


15. คลิก เสร็จสิ้นและผสาน และ แก้ไขแต่ละเอกสาร
16. คลิก ทั้งหมด เลือกทุกคน แล้วคลิกตกลง


17. ย่อหน้าจอไว้ที่ 22%
18. จะปรากฏจดหมายแยกตามรายชื่อผู้รับทั้งหมดจากตัวอย่าง มี 4 คน
19. จัดการบันทึกไฟล์เก็บไว้ ไว้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ในภายหลัง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ความง่ายในการทำหนังสือหรือ eBook ด้วยไฟล์แม่แบบ

การทำหนังสือหรือ eBook ค่อนข้างง่าย เพราะโปรแกรมพิมพ์เอกสารยอดนิยมอย่าง Word คนส่วนใหญ่จะใช้เป็นกันอยู่แล้ว จึง สามารถพิมพ์เนื้อหาของหนังสือ และแปลงเป็นไฟล์ PDF ก็จะได้ eBook ที่พร้อมส่งขายหรือจ่ายแจกได้ทันที แต่ในเว็บนี้จะแนะนำวิธีทำ eBook ที่ง่ายกว่าปกติอีกหลายเท่าตัว ด้วยการใช้ไฟล์แม่แบบ เพียงแค่ดัดแปลงเท่านั้นเอง อ่านเพิ่มเติม..