ปุ่มฟังก์ชันเหล่านี้ในแต่ละโปรแกรม รวมทั้ง LibreOffice Writer จะตั้งค่าการทำงานต่างกันไป แต่ละโปรแกรมจะไม่เหมือนกัน

1. ตัวอย่างการกดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์
2. จะแสดงเครื่องมือ Navigator ถ้ากดปุ่ม Esc กรอบเครื่องมือก็จะหายไป
3. การตั้งค่าการใช้งานปุ่มฟังก์ชันจะมีดังนี้
- F1 วิธีใช้งานโปรแกรม LibreOffice Writer จะต้องเชื่อมต่อเน็ตก่อนกดปุ่มนี้
- F2 เรียกใช้งานสูตรคำนวณ
- F4 เรียกใช้งานคำสั่ง Datasources
- F7 เรียกใช้งานตัวตรวจคำผิดและตรวจไวยากรณ์
- F11 เรียกใช้งานกรอบข้อความตั้งค่า Styles and Formatting

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :