บทความอธิบายการใช้งานเมาส์เพื่อทำงานกับเอกสารหรือชีตใน Excel 2010

 

เมาส์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ใช้สำหรับเลือกคำสั่งในโปรแกรมต่างๆ สำหรับการใช้เมาส์ในโปรแกรมนี้ในขณะที่ทำงาน ลูกศรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเมาส์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อเคลื่อนเมาส์ไปตามตำแหน่งต่างๆ ซึ่งก็จะมีความหมายดังนี้
1. สัญลักษณ์สำหรับการคลิกเลือกคำสั่งต่างๆ
2. สำหรับการเลือกเซลล์หรือช่อง โดยการคลิกที่ช่องหรือเซลล์ที่ต้องการ
3. สำหรับการพิมพ์ข้อความ เป็นรูปตัว I โดยการคลิกที่บริเวณนั้นๆ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
4. สำหรับการย้ายข้อมูลไปไว้เซลล์ในอื่น โดยการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากออกไปวางในเซลล์ที่ต้องการ
5. สำหรับการก็อปปี้ข้อมูล โดยการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากออก
6. สำหรับการขยายความกว้างของคอลัมน์ โดยการกดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออกไปทางขวาเพื่อขยาย หรือไปทางซ้ายเพื่อลดความกว้างของคอลัมน์
7. สำหรับการขยายความสูงของแถว โดยการกดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากขึ้นไปด้านบนเพื่อลดหรือไปด้านล่างเพื่อขยายความสูงของแถว
8. สำหรับการเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ โดยการคลิกที่ชื่อคอลัมน์ เช่น คอลัมน์ C
9. สำหรับการเลือกข้อมูลทั้งแถว โดยการคลิกที่ชื่อแถว เช่น แถวที่ 7
10. สำหรับการย่อหรือขยายภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากออกหรือลากเข้าหามุมตรงกันข้าม
11. สำหรับหมุนภาพ โดยกดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ในลักษณะหมุน
12. สำหรับการย้ายภาพ โดยกดปุ่มซ้ายค้างไว้ลากเมาส์ย้ายภาพไปวางตำแหน่งใหม่