บทความอธิบายการใช้งานแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับชีตใน Excel 2010
นอกจากการใช้เมาส์ในการทำงานแล้ว ก็ยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ช่วยในการทำงานได้ เช่น
1. ปุ่มลูกศรสำหรับการเลือกเซลล์ที่ต้องการนอกจากการคลิกด้วยเมาส์แล้ว ก็ยังสามารถกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนไปทางด้านซ้าย ขวา บนหรือล่างเพื่อไปยังเซลล์ที่ต้องการได้เช่นกัน
2. ปุ่ม Home เพื่อไปยังข้อมูลแรกที่ได้พิมพ์ไว้
3. ปุ่ม End เพื่อไปยังข้อมูลสุดท้ายที่ได้พิมพ์ไว้
4. ปุ่ม Delete สำหรับการลบข้อมูลในเซลล์ ที่ถูกเลือกให้กดปุ่มนี้
5. ปุ่ม Esc สำหรับการยกเลิกการป้อนข้อมูลลงในเซลล์ ซึ่งกำลังพิมพ์อยู่ในขณะนั้นแต่ยังไม่ได้กดปุ่ม Enter
6. ปุ่ม Grave Accent หรือ Tube สำหรับการเปลี่ยนภาษาไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย บนแป้นพิมพ์
7. ปุ่มเครื่องหมายเท่ากับ สำหรับการพิมพ์สูตร หรือข้อมูลที่ต้องการบวก ลบ คูณ หรือหาร จะต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อน เช่น ต้องการหาผลบวกระหว่าง 20 + 15 ก็ให้คลิกที่เซลล์ใดๆ ที่ต้องการ แล้วพิมพ์ =20+15 แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลบวกออกมา เท่ากับ 35
8. ปุ่ม Enter สำหรับให้โปรแกรมนำข้อมูลที่ป้อนเข้าไปไปประมวลผล ถ้าไม่กด Enter โปรแกรม ก็ไม่ทำงาน ไม่หาคำตอบให้เรา
9. ปุ่มตัวเลข ปุ่มตัวเลขจะอยู่ด้านขวามือสุดของแป้นพิมพ์ สำหรับการป้อนตัวเลข กรณีที่เป็นโน้ต บุ๊ค ปุ่มตัวเลขจะใช้งานยากกว่า
10. ปุ่มเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร (+ - * /) ปุ่มเหล่านี้จะอยู่ด้านขวาของแป้นพิมพ์ สำหรับ การคำนวณจะต้องใช้ปุ่มต่างๆ เหล่านี้
11. ปุ่ม Spacebar ปุ่มสเปซบาร์ ปุ่มที่ยาวที่สุด สำหรับการวรรคเวลาพิมพ์ข้อมูล