บทความอธิบายการใช้งานแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับชีตใน Excel 2010
นอกจากการใช้เมาส์ในการทำงานแล้ว ก็ยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ช่วยในการทำงานได้ เช่น
1. ปุ่มลูกศรสำหรับการเลือกเซลล์ที่ต้องการนอกจากการคลิกด้วยเมาส์แล้ว ก็ยังสามารถกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนไปทางด้านซ้าย ขวา บนหรือล่างเพื่อไปยังเซลล์ที่ต้องการได้เช่นกัน
2. ปุ่ม Home เพื่อไปยังข้อมูลแรกที่ได้พิมพ์ไว้
3. ปุ่ม End เพื่อไปยังข้อมูลสุดท้ายที่ได้พิมพ์ไว้
4. ปุ่ม Delete สำหรับการลบข้อมูลในเซลล์ ที่ถูกเลือกให้กดปุ่มนี้
5. ปุ่ม Esc สำหรับการยกเลิกการป้อนข้อมูลลงในเซลล์ ซึ่งกำลังพิมพ์อยู่ในขณะนั้นแต่ยังไม่ได้กดปุ่ม Enter
6. ปุ่ม Grave Accent หรือ Tube สำหรับการเปลี่ยนภาษาไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย บนแป้นพิมพ์
7. ปุ่มเครื่องหมายเท่ากับ สำหรับการพิมพ์สูตร หรือข้อมูลที่ต้องการบวก ลบ คูณ หรือหาร จะต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อน เช่น ต้องการหาผลบวกระหว่าง 20 + 15 ก็ให้คลิกที่เซลล์ใดๆ ที่ต้องการ แล้วพิมพ์ =20+15 แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลบวกออกมา เท่ากับ 35
8. ปุ่ม Enter สำหรับให้โปรแกรมนำข้อมูลที่ป้อนเข้าไปไปประมวลผล ถ้าไม่กด Enter โปรแกรม ก็ไม่ทำงาน ไม่หาคำตอบให้เรา
9. ปุ่มตัวเลข ปุ่มตัวเลขจะอยู่ด้านขวามือสุดของแป้นพิมพ์ สำหรับการป้อนตัวเลข กรณีที่เป็นโน้ต บุ๊ค ปุ่มตัวเลขจะใช้งานยากกว่า
10. ปุ่มเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร (+ - * /) ปุ่มเหล่านี้จะอยู่ด้านขวาของแป้นพิมพ์ สำหรับ การคำนวณจะต้องใช้ปุ่มต่างๆ เหล่านี้
11. ปุ่ม Spacebar ปุ่มสเปซบาร์ ปุ่มที่ยาวที่สุด สำหรับการวรรคเวลาพิมพ์ข้อมูล

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เที่ยวไทยไปกับ Google Maps และ Street View

พาเที่ยวไทยกับ Google map และ Street View ดูเส้นทางที่จะขับรถเที่ยวหรือเดินทาง และดูภาพสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย เหมาะสำหรับคนด้อยโอกาสไม่มีเวลาได้เที่ยว เพราะต้องทำงานๆๆๆ Google มีบริการดีๆ ที่ช่วยให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ด้วยโปรแกรม Map ภาพถ่ายดาวเทียมและ Street View เราสามารถสำรวจเส้นทางหรือสถานที่ที่เราจะไปก่อนเดินทาง ทำให้สามารถวางแผนการ เดินทางได้ดีกว่า เพราะไม่เพียงแสดงแผนที่เท่านั้น แต่ยังแสดงภาพถ่ายดาวเทียมสถานที่นั้นๆ และแสดงภาพถนนวิวข้างทางของเส้นทางที่เราจะเดินทางค่อนข้างละเอียด (เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ) อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง choose chose chosen เลือก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น