ไฟล์เอกสารของ Word 2010 จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล xlsx เมื่อได้พิมพ์เอกสารใน Excel 2010 และ Save ไฟล์เก็บไว้แล้ว ก็จะเป็นการสร้างไฟล์หรือสร้างเอกสารขึ้นมาไฟล์ที่ได้จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Documents
1. คลิกไอคอน Windows Explorer เพื่อเข้าโปรแกรม
2. คลิก Documents เพื่อเข้าไปดูข้อมูลข้างใน
3. จะพบรายชื่อไฟล์ต่างๆ ไฟล์เอกสารของ Excel 2010 จะมีไอคอนและนามสกุลดังภาพตัวอย่าง แต่ในเครื่องส่วนใหญ่จะไม่แสดงนามสกุลไฟล์ (docs) ก็จดจำไอคอนเป็นหลัก
4. การจัดการกับไฟล์ขั้นพื้นฐาน การเปิดไฟล์ใดๆ เพื่อดูข้อมูลข้างใน ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นั้นๆ ได้เลย แต่ในเครื่องนั้นต้องมี Excel 2010 ติดตั้งไว้ ไม่เช่นนั้นจะเปิดอ่านไฟล์ไม่ได้ (กรณีเปิดใน Excel 2007 อาจมีปัญหากับสูตรคำนวณบางสุตรที่ไม่เข้ากัน)
5. การลบไฟล์ใดๆ ให้คลิกที่ไฟล์นั้น แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ เพื่อลบไฟล์ได้เลย

 

ศึกษาการจัดการกับไฟล์ของ Excel 2010 เพิ่มเติมได้ที่ การจัดการไฟล์เอกสารของ Office 2010