คำสั่งเพื่อใช้งาน Excel 2010 จะมีลักษณะเป็นแท็ปที่เรียกว่าริบบอน แยกคำสั่งสำหรับจัดการกับ เอกสารออกเป็นหมวดหมู่ เป็นรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก Excel รุ่นเก่าๆ

 

หมวดหมู่ของริบบอน
1. หน้าแรก (Home) คำสั่งจัดการกับข้อความ การก็อปปี้ การจัดการกับรูปแบบของข้อมูลในเซลล์ การแทรกเซลล์ การลบเซลล์
2. แทรก (Insert) คำสั่งนำเข้า แทรกวัตถุ เช่น ภาพ ตาราง แผนภูมิ รูปทรงเข้ามาในเอกสาร การสร้างลิงค์ เชื่อมโยงระหว่างเอกสาร การสร้าง WordArt การจัดการกับส่วนหัวหรือส่วนท้ายกระดาษ การใช้สัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเข้ามาในเอกสาร
3. เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) จัดการกับหน้าตาเอกสาร การใช้ธีม การกำหนดกั้นหน้ากั้นหลังของกระดาษและ รูปแบบของกระดาษที่จะใช้พิมพ์เอกสาร การแสดงซ่อนเส้นกริดไลน์ การจัดตำแหน่งภาพหรือข้อความ
4. สูตร (Formalus) คำสั่งเกี่ยวกับสูตรคำนวณ การเรียกใช้งานสูตรคำนวณใน Excel
5. ข้อมูล (Data) คำสั่งจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel เช่น ค้นหา จัดเรียงข้อมูล
6. ตรวจทาน (Review) คำสั่งเกี่ยวกับการตรวจค้นหาคำผิด การจัดการกับคอมเมนต์ที่แทรกเข้ามาในเซลล์ การปกป้องเอกสารในกรณีที่ไม่ต้องการให้บุคคลใดแก้ไขตัวเลขในชีท
7. มุมมอง (View) การแสดงมุมมองของเอกสารแบบต่างๆ เช่น แสดงแบบเต็มจอภาพ แสดงแบบโครงร่าง เหมือนจริง แสดงหรือซ่อนแถว ฟอร์มูล่าบาร์ เส้นกริดไลน์ การซูมหน้า จอการสลับหน้าจอไฟล์เอกสาร การจัดการกับมาโคร

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reread reread reread อ่านอีกรอบ อ่านซ้ำ อ่านใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น