1. ในการปรับความกว้างของเซลล์ เช่น Column A แคบไป ทำให้ข้อความในเซลล์ถูกซ่อน เช่น กระดาษ A5 (5รีม) ต้องขยายให้กว้างกว่าเดิม
2. ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งระหว่าง Column B และ Column C เมื่อเมาส์เปลี่ยนรูปเป็นลูกศรสองทิศทางแล้ว ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออกไปทางขวามือ เพื่อขยายคอลัมน์ให้กว้างหรือลากไปทางซ้ายมือเพื่อลดให้แคบ

 


3. ในการปรับความสูงของเซลล์ เช่น Row 1 ต่ำเกินไปไม่พอดีกับข้อความ ต้องการปรับความ สูงให้มากกว่าเดิม
4. ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งระหว่าง Row 1 และ Row 2 เมื่อเมาส์เปลี่ยนรูปเป็นลูกศรสองทิศทาง แล้ว ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากลงด้านล่าง เพื่อเพิ่มความสูงหรือลากขึ้นด้านบน เพื่อลดความสูง

 


5. การปรับความกว้างและความสูงของเซลล์มากกว่า 1 คอลัมน์หรือ 1 แถว เช่นต้องการปรับขนาดแถวที่ 2 ถึง 9 ให้สูงกว่าเดิม ให้เลือกแถวที่ต้องการโดยคลิกแถวที่ 2 กดปุ่ม Shift ค้างไว้ คลิกแถวที่ 9 แล้วปล่อยปุ่ม Shift จะปรากฏเป็นแถบสีตั้งแต่แถวที่ 2 ถึง 9
6. ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งระหว่างแถวใดๆ ที่ได้เลือก เช่นแถวที่ 6 กับ 7 เมื่อเมาส์เปลี่ยนรูปเป็นลูกศร สองทิศทางแล้ว ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออกไปด้านล่างเพื่อขยายความสูงหรือลากไปด้านบน เพื่อลดให้แคบลง
7. ในการปรับความกว้างของคอลัมน์ก็ปฏิบัติคล้ายๆ กัน

 


8. ถ้าหากต้องการปรับความกว้างและความสูงของเซลล์ทีเดียวทั้งชีท ก็ให้เลือกคอลัมน์และแถวทั้งหมด โดยการคลิกที่มุมชีท
9. จากนั้นก็จัดการปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง forget forgot forgotten ลืม, เผลอ กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง forget forgot forgotten ลืม, เผลอ กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misset misseted misseted ตั้งผิด, กำหนดผิด, วางผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น