บทความอธิบายการจัดการกับชีท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบไฟล์งานของ Excel เป็นสมุดเล่มหนึ่ง แต่ละหน้าของสมุด อาจเปรียบได้กับชีทแต่ ชีท สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนชีทได้ตามต้องการ
1. ในหน้าจอ Excel ชีทแท็ปจะมีชีทอยู่เพียง 3 ชีทเท่านั้น
2. หากต้องการเพิ่มให้คลิกปุ่มขวาที่ชีทใดๆ เช่น คลิกที่ Sheet3 หรือคลิกปุ่มเพิ่มชีทเลยก็ได้
3. จะปรากฏคำสั่งลัดขึ้นมา ให้คลิกคำสั่ง แทรก (Insert...)
4. จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมาให้คลิกปุ่ม ตกลง (OK)
5. จะได้ Sheet4 เพิ่มเข้ามา
6. ในการลบชีทใดๆ ให้คลิกปุ่มขวาที่ชีทนั้นๆ แล้วคลิกคำสั่ง Delete
7. ในการเปลี่ยนชื่อ เช่นต้องการเปลี่ยนชื่อจาก Sheet3 เป็นชื่ออื่น ก็ดับเบิ้ลคลิกที่ Sheet3 จะปรากฏเป็นแถบดำ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป แล้วกด Enter
8. การย้ายตำแหน่งชีท ให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ชีทที่ต้องการย้าย กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยทางซ้ายหรือขวามือ