1. คลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข เช่น เซลล์ B2
2. พิมพ์เข้าไปใหม่ เช่น ภาคตะวันออก ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ต้องการคงข้อความเดิมไว้ ก็กดปุ่ม Esc แต่ ถ้ากดปุ่ม Enter ไปแล้ว ให้ยกเลิกโดยคลิก เลิกทำ (Undo ...)
3. การแก้ไขเพียงบางข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์นั้นๆ
4. คลิกที่ฟอร์มูล่าบาร์ด้านบน แล้วกดปุ่มลูกศรเลื่อนไปแก้พยัญชนะที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเสร็จ แล้วให้กดปุ่ม Enter
5. การแก้ไขอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวก ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์นั้นๆ ได้เลย พิมพ์แก้ไขตามต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter