การลบเซลล์จะเป็นการเอาเซลล์นั้นๆ ออกไปเลย แต่ลบข้อมูลในเซลล์จะเป็นลบเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในเซลล์นั้นๆ เท่านั้น
1. การลบข้อมูลหรือข้อความหรือคำในช่องหรือเซลล์ใดๆ เพียงเซลล์เดียว ให้คลิกที่เซลล์นั้น แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
2. การลบข้อมูลหรือข้อความหรือคำในช่องหรือเซลล์ใดๆ มากกว่า 1 เซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการลบทั้งหมด โดยคลิกที่เซลล์แรกก่อน
3. กดปุ่ม Shift ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ที่เซลล์สุดท้าย ปล่อยปุ่ม Shift
4. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ เพื่อลบข้อมูล

 


5. ในกรณีเซลล์ที่ต้องการลบนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งติดๆ กัน ก็ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดโดยการกดปุ่ม Ctrl ช่วยในการเลือกเซลล์ก่อน เซลล์ที่ถูกเลือกจะเป็นแถบสีดังภาพตัวอย่าง แล้วจึงกดปุ่ม Delete เพื่อลบข้อมูลภายในเซลล์เหล่านั้น

 


6. การลบข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ใดๆ ให้คลิกที่ส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ เช่น 1, 2, 3 ... หรือ A, B, C ... แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบข้อมูล ทีเดียวทั้งแถวหรือคอลัมน์

 


7. การลบทั้งชีทซึ่งเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดเลย ให้คลิกที่มุมชีท จะปรากฏเป็นแถบสีทั้งชีท ในการลบก็เพียงแต่กดปุ่ม Delete

 


8. ลบด้วยคำสั่ง ล้างเนื้อหา (Clear) จะเป็นการลบรูปแบบการกำหนดค่าในเซลล์นั้นๆ ด้วย เช่น กำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนา จัดตำแหน่งไว้ตรงกลาง ให้คลิกปุ่มขวาในเซลล์ที่ได้เลือก เพื่อเรียกคำสั่งลัด