1. เลือกเซลล์ที่ต้องการ โดยสร้างเป็นแถบสี ชี้เมาส์ในแถบสีนั้น แล้วคลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด
2. คลิกคำสั่ง คัดลอก (Copy) ถ้าต้องการย้ายตำแหน่งข้อมูลนั้นๆ ก็คลิกคำสั่ง ตัด (Cut)
3. ชี้ลูกศรที่เซลล์ที่ต้องการนำข้อมูลไปวางไว้ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด
4. คลิกคำสั่ง วาง (Paste)
5. เมื่อข้อมูลถูกก็อปปี้ลงในเซลล์ใหม่แล้ว ก็กดปุ่ม Esc เพื่อเป็นการสิ้นสุดการก็อปปี้หรือย้ายข้อมูล ซึ่งจะทำให้เส้นประที่ข้อความที่ก็อปปี้หายไป

 


6. การก็อปปี้เซลล์ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน เลือกข้อมูลโดยคลิกปุ่มขวาของเมาล์ที่ส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ เช่น 1, 2, 3 ... หรือ A, B, C .. เลือกคำสั่งคัดลอก (Copy) (หากต้องการย้าย ให้คลิกที่คำสั่ง ตัด (Cut))
7. เลื่อนเมาล์ไปยังหัวแถวหรือหัวคอลัมน์ที่ต้องการ คลิกปุ่มขวาเพื่อเรียกคำสั่งลัด แล้วเลือกคำสั่ง วาง (Paste) หรือ แทรกเซลล์ที่คัดลอก (Insert Copied Cells)
8. เมื่อได้ก็อปปี้ข้อมูลครบตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการก็อปปี้และให้เส้นประหายไป

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การใช้สรรพนาม What รวมประโยคตัวอย่าง คำอ่าน คำแปล

รวมตัวอย่างการใช้สรรพนาม What แบบต่างๆ ทั้งการใช้ในลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าและคำถาม รวมประโยคตัวอย่างหลายแบบ พร้อมคำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ What นำไปประยุกต์ใช้งานได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง clothe /clothed clad /clothed clad แต่งตัว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น