บทความอธิบายวิธีการก็อปปี้ข้อมูลจากชีทหนึ่งไปยังอีกชีทหนึ่งในโปรแกรม Excel 2010
1. ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการ โดยสร้างแถบสี
2. คลิกปุ่มขวาในบริเวณที่ได้สร้างแถบสี เมื่อปรากฏคำสั่งลัดขึ้นมาแล้ว ให้คลิกคำสั่ง คัดลอก (Copy) (หากต้องการย้ายให้คลิกที่คำสั่ง ตัด (Cut))

 


3. คลิก Sheet 2
4. ชี้ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อมูล แล้วคลิกปุ่มขวา เพื่อเรียกคำสั่งลัด จากนั้นคลิกคำสั่ง วาง (Paste) ข้อมูลก็จะถูกวางลงไป
5. เมื่อได้ก็อปปี้ข้อมูลครบตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการก็อปปี้ และให้เส้นประหายไป