บทความอธิบายวิธีการก็อปปี้ข้อมูลจากชีทหนึ่งไปยังอีกชีทหนึ่งในโปรแกรม Excel 2010
1. ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการ โดยสร้างแถบสี
2. คลิกปุ่มขวาในบริเวณที่ได้สร้างแถบสี เมื่อปรากฏคำสั่งลัดขึ้นมาแล้ว ให้คลิกคำสั่ง คัดลอก (Copy) (หากต้องการย้ายให้คลิกที่คำสั่ง ตัด (Cut))

 


3. คลิก Sheet 2
4. ชี้ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อมูล แล้วคลิกปุ่มขวา เพื่อเรียกคำสั่งลัด จากนั้นคลิกคำสั่ง วาง (Paste) ข้อมูลก็จะถูกวางลงไป
5. เมื่อได้ก็อปปี้ข้อมูลครบตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการก็อปปี้ และให้เส้นประหายไป

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การใช้คำสันธาน or else เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน or else / ออร เอลสึ / ไม่งั้น ไม่เช่นนั้น มิฉะนั้น เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำ อ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wake-woke-woken ตื่น ปลุก ทำให้ตื่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น