เป็นลักษณะการก็อปปี้ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์หรือเวิร์คบุ๊คหนึ่งไปเก็บไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง
1. เปิดไฟล์ทั้งสองไฟล์ขึ้นมา เช่น สมุดงาน 1 และรายการสินค้าที่ต้องซื้อ
2. เลือกข้อมูลในเซลล์ที่ต้องการก็อปปี้
3. ชี้ที่เซลล์ที่ได้เลือกไว้ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด จากนั้นคลิกคำสั่ง คัดลอก (Copy)

 


4. คลิกไฟล์ สมุดงาน 1
5. ชี้ที่เซลล์ที่ต้องการวางข้อมูล แล้วคลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด จากนั้นคลิกคำสั่ง วาง (Paste)

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ขนทรายเข้าวัด ร่วมกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวม

ความหมาย : สำนวนนี้หมายถึงการร่วมด้วยช่วยกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ให้สังคม เพื่อพัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ซึ่งเปรียบได้กับการขนทรายเข้าวัด เผื่อให้วัดไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spill spilt spilt ทำหก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น