เป็นลักษณะการก็อปปี้ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์หรือเวิร์คบุ๊คหนึ่งไปเก็บไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง
1. เปิดไฟล์ทั้งสองไฟล์ขึ้นมา เช่น สมุดงาน 1 และรายการสินค้าที่ต้องซื้อ
2. เลือกข้อมูลในเซลล์ที่ต้องการก็อปปี้
3. ชี้ที่เซลล์ที่ได้เลือกไว้ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด จากนั้นคลิกคำสั่ง คัดลอก (Copy)

 


4. คลิกไฟล์ สมุดงาน 1
5. ชี้ที่เซลล์ที่ต้องการวางข้อมูล แล้วคลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด จากนั้นคลิกคำสั่ง วาง (Paste)