จากตัวอย่าง ในเซลล์ E3 เป็นการหาผลคูณของเซลล์ C3 กับ D3 และข้อมูลอื่นๆ ในเซลล์ที่เหลือ ก็จะหาผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีนี้ให้ใช้การก็อปปี้โดยการลากเมาส์ แทนการพิมพ์สูตรลงไป ทุกเซลล์
1. คลิกเซลล์ E3 แล้วพิมพ์ = C3*D3 เมื่อกด Enter ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 500
2. คลิกเซลล์ E3 อีกครั้ง แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต่อกันไม่สนิทที่มุมล่างขวาของเซลล์สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นกากบาทสีดำ
3. กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ลงด้านล่างไปยังเซลล์ E6 แล้วปล่อยเมาส์
4. จะได้ผลลัพธ์ออกมา
5. นอกจากการก็อปปี้สูตรแล้ว ข้อความใดที่ต้องการก็อปปี้ซ้ำๆ กัน และอยู่ในแนวเดียวกัน ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้