จากตัวอย่าง ในเซลล์ E3 เป็นการหาผลคูณของเซลล์ C3 กับ D3 และข้อมูลอื่นๆ ในเซลล์ที่เหลือ ก็จะหาผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีนี้ให้ใช้การก็อปปี้โดยการลากเมาส์ แทนการพิมพ์สูตรลงไป ทุกเซลล์
1. คลิกเซลล์ E3 แล้วพิมพ์ = C3*D3 เมื่อกด Enter ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 500
2. คลิกเซลล์ E3 อีกครั้ง แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต่อกันไม่สนิทที่มุมล่างขวาของเซลล์สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นกากบาทสีดำ
3. กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ลงด้านล่างไปยังเซลล์ E6 แล้วปล่อยเมาส์
4. จะได้ผลลัพธ์ออกมา
5. นอกจากการก็อปปี้สูตรแล้ว ข้อความใดที่ต้องการก็อปปี้ซ้ำๆ กัน และอยู่ในแนวเดียวกัน ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง read read read อ่าน กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง read read read อ่าน กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง preshrink preshrank preshrunk ทำให้หดตัวก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น