บทความอธิบายการปรับแต่งข้อความในชีท Excel 2010ให้ดูสวยงาม เช่น ข้อความส่วนหัวข้อ เน้นตัวหนา มีขนาดใหญ่ จัดตำแหน่งข้อความ เป็นต้น
1. คลิกเซลล์ A1 ที่พิมพ์ข้อความ “ รายการสินค้าที่ต้องซื้อ “
2. คลิกปุ่มแสดงรายชื่อแบบตัวหนังสือแล้วคลิกเลือกแบบตัวหนังสือที่ต้องการ จะมี 2 ประเภทคือ แบบตัวหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียว
3. แบบตัวหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษาไทยได้ เช่น Angsana New, Angsana UPC, Browallia New, Browallia UPC, Cordia New, Cordia UPC เป็นต้น
4. คลิกปุ่มเลือกขนาดตัวหนังสือ
5. คลิกปุ่มกำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนา (B) ตัวเอียง (I) หรือตัวขีดเส้นใต้ (U)
6. คลิกเลือกสี (A) ของตัวหนังสือตามต้องการ
7. รูปถังสีใกล้ตัว A เพื่อเลือกการระบายสีพื้นของเซลล์

 


8. เลือกเฉพาะส่วนหัวข้อ เช่น ลำดับ รายการ จำนวน ...
9. คลิกปุ่มจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์ จัดด้านซ้าย ตรงกลางหรือด้านขวาของเซลล์ตามต้องการ

 


10. กรณีที่เป็นตัวเลข ให้เลือกข้อมูลที่เป็นตัวเลข
11. คลิกปุ่มใส่เครื่องหมายจุลภาค
12. ไม่ต้องการทศนิยม ก็คลิกปุ่ม ลดหรือเพิ่มจำนวนทศนิยม

 


13. กรณีต้องการตีตารางให้กับข้อมูล ให้เลือกข้อมูลทั้งหมดโดยสร้างเป็นแถบสี
14. คลิก เส้นขอบ แล้วเลือกตามต้องการ เช่น เส้นขอบทั้งหมด