ข้อความส่วนที่เป็นหัวข้อและไม่ต้องการให้ขยับเมื่อมีการเลื่อนหน้าจอ ก็สามารถล็อกหรือตรึงแนวไว้ได้ อาจตรึงเฉพาะคอลัมน์ แถว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
1. คลิกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์ เช่น แถวที่ 2
2. คลิก มุมมอง
3. คลิก ตึงแนว แล้วคลิกเลือกแบบที่ต้องการ
4. ลองเลื่อนแถบเลื่อนทั้งสองด้าน เพื่อดูผลงาน
5. การยกเลิก ก็คลิกหัวแถวนั้นๆ อีกครั้ง แล้วคลิก ตรึงแนว ยกเลิกตรึงแนว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สถานที่ไม่ควรไปและควรจะไปเวลามีความทุกข์ ไม่สบายใจ

การเดินทางท่องเที่ยวหรือไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อหวังช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือแม้แต่คนที่กำลังทุกข์ใจ แต่การจะเดินทางไปที่ ใดก็ตามแต่ บางทีสถานที่แห่งนั้นอาจจะกลายเป็นที่แห่งความทรงจำที่ดีหากเป็นช่วงที่กำลังมีความสุขหรือเป็นความทรงจำที่แย่จนยาก จะลืม หากอยู่ในช่วงที่กำลังมีความทุกข์ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overshoot overshot overshot ทำเลยเถิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น