ข้อความแสดงความผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา
เมื่อพิมพ์สูตรคำนวณลงไป แล้วกด Enter ถ้าสูตรนั้นผิด ก็จะปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด
1. ### หรือ 1.52e+08 (หรือคล้ายแบบนี้) ช่องนั้นๆ แคบเกินไป ไม่พอดีกับตัวเลขในเซลล์นั้น ให้ขยายเซลล์ออกไปทางขวามือ
2. #NAME? โปรแกรมแยกแยะไม่ออกว่าสูตรนั้นคืออะไร หรือผิดรูปแบบการใช้งาน
3. วิธีการแก้ไข ก็ต้องพิมพ์สูตรคำนวณให้ถูกต้อง

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมเคล็ดลับซื้อรถยนต์มือสองและใช้รถอย่างมีความสุข

การซื้อรถยนต์มือสองและใช้งานอย่างมีความสุข จำเป็นต้องศีกษาหาข้อมูลก่อน โดยเฉพาะประสบการณ์จากคนที่เคยใช้รถ เพราะ หากไม่เคยใช้มาก่อน อย่างไรก็นึกไม่ออกแน่นอน บทความนี้อาจจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจ สามารถใช้รถอย่างมีความสุข ซื้อรถและได้ รถที่ตรงตามต้องการ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง smite smote smitten ตีอย่างแรง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น