บทความอธิบายการใช้ฟังก์ชันหรือสูตรคำนวณสำเร็จรูปช่วยในการคำนวณตัวเลขใน Excel 2010

 

นอกจากการคำนวณด้วยวิธีง่ายๆ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร แล้ว ในโปรแกรมนี้ก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันหรือสูตรสำเร็จรูปช่วยในการคำนวณ
ฟังก์ชันต่างๆ จะมีอยู่ 9 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. การเงิน (Finalcial) ฟังก์ชันด้านการเงิน
2. วันที่และเวลา (Date & Time) ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา
3. คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (Math & Trig) ฟังก์ชันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ
4. ทางสถิติ (Statistics) ฟังก์ชันทางสถิติ
5. การค้นหาและการอ้างอิง (Lookup & Refernce) ฟังก์ชันเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลและการอ้างอิง
6. ฐานข้อมูล (Database) ฟังก์ชันเกี่ยวกับฐานข้อมูล
7. ข้อความ (Text) ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ
8. แบบตรรกะ (Logical) ฟังก์ชันด้านตรรกศาสตร์
9. ข้อมูล (Information) ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูล
10. วิศวกรรมศาสตร์ (science) ฟังก์ชันช่วยคำนวณด้านวิศวกรรมศาสตร์
10. คิวป์ (Cube) คำนวณเกี่ยวกับการอ้างอิง การคำนวณในฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อน เพื่อแยกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภายในฐานข้อมูล
11. ความเข้ากันได้ ฟังก์ชันความเข้ากันได้กับการนำไปใช้ใน Excel รุ่นก่อน 2010 เช่น Excel 2007 กรณีที่ต้องใช้ฟังก์ชันเพื่อคำนวณ แล้วนำไปใช้กับเครื่องที่ติดตั้ง Office2007

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง grind ground ground บด, ฝน, เหลา, ลับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง grind ground ground บด, ฝน, เหลา, ลับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง interbreed interbred interbred ทำให้ผสมพันธ์กัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น