บทความแสดงการเรียกใช้งานฟังก์ชันช่วยคำนวณใน Excel 2010

 

ฟังก์ชันแต่ละตัว จะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก สำหรับผู้ใช้ที่มีพื้นฐานความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฟังก์ชันเหล่านั้น เช่น นักบัญชี นักวิจัยก็จะสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ไม่ยาก โดยศึกษาจากตัวอย่างวิธีใช้งานฟังก์ชันที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนผู้ใช้ทั่วๆ ไป น้อยคนที่จะได้ใช้งาน ฟังก์ชันทั้งหมด เพราะถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านั้น เช่น ฟังก์ชันด้านสถิติ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ก็ยากในการเรียนรู้

ตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชัน SUM เพื่อบวกตัวเลข
1. ในเซลล์ A1 ถึง A4 เป็นตัวเลขที่ต้องการนำมาบวกกัน ปกติเราก็จะใช้สูตร =A1+A2+A3 +A4
2. ให้คลิกเซลล์ A5 ซึ่งเป็นเซลล์ที่ต้องการเก็บผลบวกของเซลล์ A1 ถึง A4 พิมพ์ =
3. คลิก แทรกฟังก์ชัน (Insert Function)
4. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมาให้คลิกเลือกฟังก์ชัน SUM แล้วคลิกปุ่ม ตกลง (OK)

 


5. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกและพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการบวกกันเช่น A1:A4 ปกติโปรแกรมจะแสนรู้มาก ป้อนตัวเลขลงไปให้ทันที ก็ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
6. คลิก ตกลง
7. จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 23

 

8. ถ้าต้องการศึกษาวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้เพิ่มเติม ให้คลิกที่ วิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ (Help on this function)

 


9. จะปรากฏ Help หรือส่วนอธิบายวิธีใช้ จากภาพจะมีตัวอย่างอธิบายวิธีใช้ไว้หลายแบบ แบบที่เราต้องการก็คือ =SUM(A2:A4) ซึ่งก็เป็นการรวมตัวเลขตั้งแต่เซลล์... ถึงเซลล์... อย่างที่เราต้องการ รวมตัวเลขในเซลล์ A1 ถึง A4

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง unbind unbound unbound แกะ กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง unbind unbound unbound แกะ กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง typewrite typewrote typewritten พิมพ์ดีด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น