ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่ต้องลงมือทำอะไร ก็ได้รับผลประโยชน์ เหมือน เสือนอนกิน มีอาหารให้กิน ไม่ต้องออกไปล่า ออกไปหาอาหาร บางคนนั้นเหมือนไม่ทำงานทำการอะไรเลย แต่ก็มีเงินใช้ ก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

ตัวอย่าง :

สำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตสบายๆ ไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินทองใช้ เหมือน เสือนอนกิน ไม่ต้องไปไล่จับเหยื่อ แต่ก็มีของกิน ก็ต้องศึกษาเรื่องการบริหารเงิน หรือใช้เงินช่วยทำงาน ใช้เงินช่วยสร้างรายได้ ไม่ใช่นำเงินสดไปเก็บเอาไว้ในหีบในตู้นิรภัย การนำเงินไปลงทุนให้เกิดรายได้มีหลายแบบ เช่น
- การนำเงินไปฝากธนาคาร เงิน 1 ล้านบาท บางธนาคารจะให้ดอกเบี้ยทุกเดือนๆ ละ 1,250 บาท
- เงิน 1,000,000 บาท บางคนก็นำไปซื้อบ้าน สร้างบ้านแล้วปล่อยให้เช่า นั่งๆ นอนๆ รอเก็บเงินปลายเดือน
ถ้าอยากมีชีวิตสบายๆ เหมือน เสือนอนกิน ก็ต้องเก่งในเรื่องการบริหารเงิน ไม่ใช่มีเงินแล้วก็นำไปใช้จ่าย อย่างซื้อรถใหม่ป้ายแดง เงินก็จะหมดไปเรื่อยๆ

คนเกิดมาสบาย ไม่ต้องทำอะไร ก็มีเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ลำบาก เหมือน เสือนอนกิน บางคนก็เกิดในครอบครัวคนรวย พ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้มากมาย

บริษัทใหญ่ๆ เมื่อวางรากฐาน วางระบบการสร้างรายได้อย่างดีแล้วก็จะเหมือน เสือนอนกิน มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ ยากที่คู่แข่งจะสามารถเอาชนะได้ อช่าง เช่น การขายปุ๋ย ขายเมล็ดพันธ์พืช หรือสินค้าผูกขาดบางอย่าง ที่เป็นของบางบริษัทเท่านั้น


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตีตนไปก่อนไข้ คิดมากเกินไปทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดขึ้น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้ สอนในเรื่องการคิด อย่า ตีตนไปก่อนไข้ กับเรื่องราวบางอย่างที่ยั้งไม่เกิด คิดมากเกินไป ก็จะทำให้เครียด อ่านเพิ่มเติม..