ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้พูดถึงสิ่งที่มีทั้งดีและร้ายในตัวเอง อย่างดาบที่มี 2 คม มีโอกาสบาดหรือทำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายกว่าดาบที่มีคมเพียงด้านเดียว เป็นการพูดเพื่อเตือนให้มีความระมัดระวัง เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษแบบนี้

ตัวอย่าง :

การให้ผู้ร้ายมาเป็นสายให้ตำรวจนั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสีย เหมือน ดาบสองคม อาจจะแอบสืบข้อมูลไปให้พรรคพวกหรือทำคัวเป็นประโยชน์กับตำรวจก็ได้

บางคนเปรียบเทียบว่า ความรู้เป็นเหมือน ดาบสองคม เพราะความรู้ทำให้คนกลายเป็นคนฉลาด ซึ่งอาจจะใช้ความฉลาดทำเรื่องที่ดี หรือทำเรื่องไม่ดีก็ได้ มีโอกาสทำให้เกิดผลดีและผลเสียตามมา

การสอนสัตว์เลี้ยงให้ฉลาดมากเกินไป จะยากในการควบคุม เป็นเหมือน ดาบสองคม อย่างการสอนสุนัขสัตว์เลี้ยงยอดนิยม บางคนให้กินอาหารตามใจเจ้าของ ทำให้สุนัขเบื่อง่าย หรือสุนัขบางตัวที่อยู่ใกล้ชิดคนมากเกินไป ก็ฉลาดมาก จนควบคุมยาก บางคนชอบสุนัขฉลาด แต่ก็กลายเป็นความฉลาดที่มีทั้งผลดีและผลเสียตามมา