ความหมาย : การกระทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นตัวอย่างไม่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน หรือผู้น้อย ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง เป็นส่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะอาจจะเกิดการเลียนแบบ พฤติกรรมหรือการกระทำนั้นๆ

ตัวอย่าง :

พ่อแม่ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตัว อย่าทำตัวเป็น ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น ด้วยการทำสิ่งไม่ดี เพราะจะทำให้เด็กหรือลูกหลาน เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเมื่อผู้ใหญ่ทำได้ ตัวเองก็ทำได้เหมือนกัน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัดแบ่งไฟล์ MP3 ด้วย MP3DirectCut

บทความสอนใช้โปรแกรม MP3 DirectCut สำหรับตัดแบ่งไฟล์ MP3 เพื่อเลือกเอาเฉพาะส่วนของเพลงหรือส่วนของช่วงที่ต้องการ ไว้ทำริงโทน หรือทำงานนำเสนอข้อมูล หรือทำงานมัลติมิเดียต่างๆ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง build built built สร้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น