ในชีวิตของคนเรา ย่อมจะมีโอกาสดีๆ เข้ามา ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปอีกด้านหนึ่ง อาจจะดีหรือร้ายก็ตาม โดยเฉพาะในด้าน ที่ดี บางครั้งเราก็ใช้โอกาสเปลืองมาก มีโอกาสดีๆ เข้ามา แต่ก็ชอบเปลี่ยนให้เป็นวิกฤต แทนที่จะใช้โอกาสที่ดีเหล่านั้นทำประโยชน์ให้ กับตัวเอง บางคนก็ทำให้มันเลวร้ายเข้าไปอีก ทั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือตั้งใจก็ตาม

 

ตัวอย่างการใช้โอกาสเปลืองในเรื่องต่างๆ 

ความรัก

ความรักเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะทำให้โอกาสดีๆ เสียไป บางครั้งเจอคู่ที่ดี แต่ตัวเราเองดันทำตัวแย่เสียเหลือเกิน เอาแต่ใจ เจ้า อารมณ์ เรียกร้องความรักไม่มีที่สิ้นสุด สร้างแต่ปัญหา แทนที่ดูแลกัน ใส่ใจอีกฝ่ายด้วยความเท่าเทียม ช่วยกันสร้างครอบครัว จนทำให้ ต้องแยกทางกันไปกันไม่ได้ คนดีๆ บางครั้ง อาจจะมีเข้ามาในชีวิตคนเราเพียงครั้งเดียวและคนเดียวเท่านั้น

 

การเงิน

เรื่องเงินก็เป็นอีกเรื่องที่เราอาจจะได้รับโอกาสเรื่องเงินช่วยเหลือ แตหลายคนก็ใช้โอกาสเปลือง ไม่ได้ใช้เงินในทางที่เป็นประโยชน์เลย ใช้เงินหมดไปกับสิ่งของที่ไร้สาระ เรื่องนี้เกิดกับคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติ แต่ก็ควรจะย้อนกลับไปคิดบ้าง เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไข ตัวเอง

 

เพราะเงินก็ไม่ต่างจากโอกาสด้านอื่น ไม่ได้เข้ามาบ่อย อาจจะแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วก็ไม่มีเข้ามาอีกเลย บางคนอาจจะมี โอกาสดีๆ มีรายได้มาก เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นก็จนทั้งชีวิต บางคนก็แย่ตอบแก่

 

เวลา

เวลาเป็นของฟรี แต่มีค่า และเราก็มักจะใช้เวลาเปลืองมาก ไม่ได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่ควรจะทำ หรือทำสิ่งที่จะเป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น หรือทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง ในหนึ่งวันคนเรามีเวลาเท่ากัน แต่การวางแผนที่ดีและสามารถทำตามแผนได้ แต่ละคนก็จะประสบความ สำเร็จมากน้อยต่างกัน ทำอะไรได้มากน้อยต่างกัน อยู่ที่การบริหารเวลา

 

สิ่งของเครื่องใช้

เราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หรือครอบครองสิ่งของเครื่องใช้ ทรัพย์สมบัติต่างๆ ก็ควรพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าปล่อยให้ โอกาสเสียไป การมีรถยนต์สักคัน นอกจากจะใช้เพื่อความสะดวกสบายแล้ว ก็ยังใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ เช่น ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ รถรุ่นนั้น การใช้รถเพื่อช่วยทำมาค้าขาย บางคนชีวิตเปลี่ยนเพราะมีรถ ทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ก็ล้วนเป็นการใช้โอกาสในทางที่ดี หรือแย่

 

เพราะชีวิตมีขึ้นมีลง เมื่อมีโอกาสดีๆ เข้ามา ก็อย่าใช้โอกาสเปลือง เพราะเรื่องดี อาจจะมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็เป็นได้ จากนั้นต่อ ให้พยายามหาอย่างไร ก็ไม่มีทางได้พบเจออีกแล้ว ลองมองไปรอบตัวเรา มีอะไรบ้างที่เรากำลังใช้โอกาสดีๆ แบบไม่สร้างสรรค์ หรือไม่มี ประโยชน์

 

โอกาสกับวิกฤต เป็นของคู่กัน เมื่อมีโอกาสดีๆ เข้ามา วิกฤตก็จะอยู่ใกล้ๆ ต้องใช้สติจึงจะมองเห็น หากไม่รู้คุณค่า ไม่นานโอกาสดีๆ อาจจะเปลี่ยนเป็นวิกฤต จากนั้นจากความสุข ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ ดังนั้นจงอย่าละเลยกับโอกาสดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคนเรา เมื่อได้รับโอกาสดีๆ ก็จงใช้ให้คุ้มและเกิด ประโยชน์ให้มากที่สุด