HTTP ที่ส่งผู้ชมเข้ามาใน PHPNuke
เว็บไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตจะมีการเชื่อมโยงหรือลิงค์ไปมาระหว่างกัน คำสั่ง HTTP จะทำการ บันทึกรายชื่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลิงค์เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ข้อดีก็คือ จะทำให้เรารู้ว่า เว็บของเราเป้นที่นิยม แค่ไหน มีลิงค์จากเว็บไซต์อื่นเข้ามากี่ที่
1. คลิกที่ HTTP ที่ส่งผู้ชมเข้ามา
2. รายชื่อเว็บไซต์ที่ลิงค์มาหาเว็บไซต์ของเรา ถ้าต้องการดูรายละเอียยด ก็คลิกชื่อลิงค์นั้นๆ
3. ถ้าต้องการลบออก ก็คลิกปุ่ม ลบ URL ของแหล่งที่มา