การสำรองข้อมูลใน PHPNuke
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์อาจสูญหายเมื่อใดก็ได้ จากสาเหตุหลายประการ เช่น ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเซิร์ฟ เวอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกิดเสียหาย หรืออาจมีผู้บุกรุกเข้ามาลบข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็นต้น ถ้าได้สำรอง ข้อมูลเก็บไว้ก็สามารถนำกลับไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ เพราะข้อมูลบางอย่าง เช่น รายชื่อสมาชิก ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ ยากที่จะสร้างให้เหมือนเดิมได้ นอกจากต้องให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มาสมัครอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการสำรองข้อมูล
1. คลิกคำสั่ง สำรองข้อมูล
2. คลิกปุ่ม save

การเรียกใช้งานข้อมูลที่สำรองไว้ใน PHPNuke
การเรียกใช้งานจะใช้โปรแกรม MySQL หรือ PHPMyAdmin ช่วยจัดการ
1. ไฟล์ที่สำรองไว้จะเป็นไฟล์แบบ *.sql
2. เรียกใช้งานโปรแกรม PHPMyAdmin แล้วลบฐานข้อมูลเดิมออกไปก่อน จากนั้นก็สร้างใหม่เช่น siamebook
3. คลิก SQL
4. คลิกปุ่ม Browse ไปเลือกไฟล์ที่ได้สำรองไว้
5. คลิกเลือกไฟล์ที่ได้สำรองไว้
6. คลิกปุ่ม Open
7. คลิกปุ่ม ลงมือ