ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ก็มีทั้งดีและไม่ดี เราสามารถแบนหรือห้ามคนไม่ดีเข้ามาก่อกวน ห้ามไม่ให้เข้า เว็บไซต์ ด้วยการแบนหมายเลขไอพี
1. คลิกที่ IP BAN
2. คลิกและพิมพ์หมายเลขไอพีลงไป
3. คลิกปุ่ม ห้ามใช้เลข IP นี้

การดูหมายเลขไอพีของสมาชิก ใน PHPNuke
การดูหมายเลขไอพี อาจดูจากการตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ด แล้วจึงนำเลขไอพีมาลงใน IP BAN