ใช้ตัดแบ่งภาพให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ประกอบโฮมเพจ โดยการออกแบบภาพแล้วตัดเป็นชิ้น ส่วนเล็กๆ แต่ละชิ้นสามารถสร้างการเชื่อมโยง (Link) ได้
1. คลิกเครื่องมือ สไลซ์
2. ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครอบส่วนที่ต้องการ
3. การซ่อนให้คลิกเมนู View>>Show>>Slice คลิกเอาถูกออก

4. ส่วนการลบ ให้ชี้ภายในสไลซ์ที่ได้สร้าง คลิกปุ่มขวา แล้วคลิก Delete Slice
5. การสร้างสไลด์ง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ง ลากเส้นไกด์จากไม้บรรทัดมาวาง แล้วคลิกปุ่ม Slice from Guedes