ใช้สำหรับระบายสีภาพแบบพ่นสี (คล้ายเสปร์พ่นสี)
1. คลิกเครื่องมือแอร์บรัช
2. คลิกปุ่มเลือกลักษณะของการพ่น
3. คลิกเลือกหัวพ่นแบบต่างๆ
4. คลิกเลือกสีในเครื่องมือสวอช (Swatch)
5. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ในพื้นที่ทำงาน เพื่อพ่นสี