ปัญหาชีวิตของคนเรามีหลายด้าน หากเรียนรู้ทำความเข้าใจ รู้จักวิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียด ก็อาจจะพบหนทางแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิต เพราะปัญหาบางอย่างนั้น เหมือนเส้นผมบังภูเขา บางคนติดอยู่กับปัญหานั้นๆ มาเป็นปีๆ แต่หาทางออกไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร บทความนี้จะพาไปวิเคราะห์ปัญหารอบตัวอย่างละเอียด อย่างน้อยก็ ให้มีความรู้พื้นฐานรู้วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นของตนเองได้

 

แต่ละคนก็จะมีปัญหาสารพันต่างกันไป มากน้อยต่างกัน บางคนก็มีปัญหาตลอดเวลา และหาทางออกไม่ได้เลย บางคนฉลาด ตามความคิดตัวเองทัน รู้จักวิเคราะห์ตัวเอง ก็จะรู้ วิธีแก้ปัญหา ความทุกข์ก็จะน้อยลง แต่บางคนที่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ แม้เวลาผ่านไปเป็นสิบๆ ปีก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้น อย่างพ่อแม่บางคนที่มีความคาดหวังอยาก ให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ แต่ไม่ได้ดั่งใจ ก็อาจเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะตายจากกันไปข้าง

 

สารพันปัญหาชีวิตและแนวทางการแก้ปัญหา

สำหรับปัญหาสารพันที่อาจจะเกิดกับชีวิตของเรานั้น จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาไปตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

วิเคราะห์ปัญหา สำรวจปัญหาของตัวเอง

สิ่งสำคัญมาก อันดับแรกเลยก็คือ การสำรวจปัญหาของตัวเราเองก่อน ว่าเรามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น
1. ตัวเรามีปัญหาอะไรหรือไม่ ต้องมีสติ ฉลาด ตามให้ทันความคิดตัวเอง คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองมีปัญหา เช่น บางคนก็เอาแต่ใจ ขี้โมโห เห็นแก่ตัว ฯลฯ แต่มักจะ โทษคนอื่น คนที่ค้นพบปัญหาของตนเอง ยอมรับ และรีบหาทางแก้ไข ปัญหาก็จะหมดไป และไม่มีความทุกข์ใจ
2. ปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่นั้น มาจากไหน คนรอบข้าง หรือใครบ้าง บางครั้งเราก็หลงทาง เช่น เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง คนรอบข้างไม่ได้ดั่งใจ ก็พาลโกรธ ไม่พอใจ ปัญหานี้ ไม่ ได้เกิดจากคนรอบข้าง แต่เกิดจากตัวเราเอง ที่เป็นคนไม่ดี เอาแต่ใจ แล้วก็พยายามไปบังคับคนรอบข้างให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ คนที่อยู่กันเป็นครอบครัว หรือ มีเพื่อนฝูง มิตรสหาย มีโอกาสเกิดปัญหาในลักษณะนี้ เพราะพฤติกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนเราที่มักจะทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ ก็คือ การพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตคนอื่นให้เป็นอย่างที่ เราต้องการ
3. ปัญหานั้นเกิดจากสิ่งแวดล้อม การงาน สังคมที่เราอยู่อาศัย หรือไม่ ปัญหาในลักษณะนี้ แก้ได้ง่ายกว่า 2 ข้อแรก
4. ผลกระทบที่เราได้รับจากปัญหานั้นๆ รุนแรงหรือมีโอกาสเพิ่มความรุนในในอนาคตหรือไม่ เช่น ตัวเราเองมีปัญหาใช้เงินเก่ง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อนาคตก็จะไม่มีเงินเก็บ ชีวิตจะ ลำบาก หากไม่รีบแก้ไข จะติดเป็นนิสัยและสันดานตามลำดับ คราวนี้การแก้ไขจะทำได้ยากมาก หรือหากมีคนในครอบครัวที่มีนิสัยเห็นแก่ตัว หรือนิสัยไม่ดี เป็นคนไม่ดี โดย ธรรมชาติของคนประเภทนี้ ยิ่งแก่ นิสัยด้านไม่ดี จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง พี่น้องกัน ตอนเด็กๆ อาจจะแค่ทะเลาะกัน แย่งของเล่น แต่เมื่อเริ่มโตขึ้น อายุมากขึ้นจะแย่งสมบัติ กัน แย่งผลประโยชน์ในครอบครัวจนอาจจะถึงขั้นทำร้ายกันได้

 

** การสำรวจปัญหา และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็เพื่อให้รู้ว่า พฤติกรรมที่เราเป็นอยู่ หรือ ปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่นั้น ในอนาคต จะส่งผลเสียต่อเรา อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง บางครอบครัว มีลูกหลานบางคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่เด็ก ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ เมื่อเริ่มโตขึ้น ความเห็นแก่ตัวจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น และคนประเภทนี้มัก จะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เป็นกรณีศึกษาที่พบได้ทั่วไป เพราะในแต่ละครอบครัว ก็มักจะมีคนแบบนี้อยู่เสมอ

 

ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้

ปัญหาประเภทนี้บางเรื่องอาจเป็นเรื่องของเหตุและผล ดับเหตุของปัญหาได้ ก็แก้ไขได้ อาจจะไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตมากนักเช่น
1. ปัญหาที่มีกฏตายตัวในการแก้ไข อย่างเรื่องการทำงาน วิชาการ การเรียน ปัญหาประเภทนี้สามารถแก้ไขได้
2. ปัญหาเชิงเหตุผล เช่น ปัญหาที่เกิดกับตัวเราเอง
- ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็เลยไม่มีเงินเก็บ หากหยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็จะมีเงินเก็บ
- คบคนไม่ดี สร้างปัญหาให้เดือดร้อน ก็หยุดคบ เลือกคบแต่คนดี
- เป็นคนที่ไม่ดี เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจ โมโหร้าย ไม่มีใครอยากจะคบหา ก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา คนไม่ดี เราก็ไม่อยากจะคบ เราทำตัวไม่ดี คนอื่นก็ไม่อยากจะคบกับเราเช่นกัน เป็นต้น
3. ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม การงาน เพียงแต่งานบางอย่างอาจจะไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะคนทำงานบริษัท งานราชการ

 

ปัญหาที่ยากในการแก้ไขหรืออาจแก้ไขไม่ได้เลย

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ บางปัญหา อาจแก้ไขไม่ได้เลย หรือ ยากมาก เกินเยียวยา แม้ว่าบางปัญหาจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น
1. ความคาดหวังของพ่อแม่ หรือคนรอบข้าง ที่หวัง หรือ อยากให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ ปัญหาแบบนี้แก้ไขยากมาก เพราะคนที่เอาแต่ใจตัวเอง อยากให้คนนั้น คนนี้ เป็นอย่าง ที่ตัวเองต้องการนั้น บางคนก็ยังไม่รู้ใจตัวเอง ไม่รู้จักตัวเองเลย หรือไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย แต่เพราะตัวเองชอบ คิดเอาเองว่าดี อยากให้คนนั้นตามใจตัวเอง ปัญหา แบบนี้ แก้ไขยากมาก เพราะตัวคนแต่ละคนนั้น จะมีสักกี่คนที่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้ ทุกเรื่อง แล้วการไปคาดหวัง หรือบังคับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ก็ ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสองฝ่าย
2. พฤติกรรม นิสัยไม่ดี ที่สร้างปัญหาให้คนรอบข้าง หรือคนใกล้ตัว เช่น หึงหวง เอาแต่ใจ เห็นแก่ตัว ขี้อิจฉา โมโหร้าย ปากร้าย คนประเภทนี้ น้อยคนจะยอมรับว่าตนมีปัญหา ไม่ ยอมแก้ไข และมักจะคิดเข้าข้างตนเอง ว่าตนนั้นดีแล้ว คนอื่นไม่ดี หรือคิดว่า คนอื่นจะต้องเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเข้ากับตนให้ได้ แต่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเด็ดขาด คน ประเภทนี้ อยู่ใกล้ใครก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อน ทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจ
3. ปัญหาที่เกิดจากบุคคลที่มีอิทธิพล มีอำนาจ ปัญหาในลักษณะนี้ บางครั้งก็ยากจะแก้ไข เพียงแต่อาจจะเกิดในบางสถานการณ์เท่านั้น
4. ปัญหาหาจากสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากคนไม่ดีในสังคม หรือสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย อย่างปัญหาควันพิษจากรถยนต์ ฝุ่นพิษ เป็นต้น
5. ปัญหาจากสิ่งมองไม่เห็น เช่น สิ่งลี้ลับ โดนของ คุณไสย เรื่องนี้มีอยู่จริง เพื่อนผู้เขียนบางคนเจอกับตัว จนชีวิตการงาน และ แม้แต่ชีวิต ก็เกือบจะไม่รอด หากมีอาการเจ็บป่วย และได้ไปรักษาในโรงพยาบาลดังๆ ทุกที่แล้ว ก็ยังไม่หาย ก็อย่าได้ลังเลที่จะลองแก้ไขด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ดูบ้าง
6. ปัญหาที่เกิดกับตัวเอง อาจจะทำตัวไม่ดี ไม่มีวินัยในชีวิต ควบคุมตัวเองไม่ได้ สั่งสมมานาน จนส่งผลทำให้เกิดผลเสียกับตัวเอง อย่างบางคนเป็นผู้บันเทิง ชอบกิน ชอบเที่ยว ใช้ เงินเก่ง อายุมากแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตั้งตัวได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นเดียวกัน แต่ก็แพ้ใจตัวเอง จนชีวิตไม่ก้าวหน้า ไม่มีหลักปักฐาน บางคนขี้หงุดหงิด เอาแต่ใจ อารมณ์ร้าย ขี้บ่น จุกจิก จู้จี้ โดยเฉพาะบรรดาผู้สูงวัย คนที่รู้ตัวแต่ควบคุมตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ยังดีกว่า บางคนที่ไม่รู้ตัวเลย และไม่ยอมรับด้วยว่าตนมีปัญหา อย่างหลัง จะเป็นบุคคลที่ไม่มี ใครอยากจะเข้าใกล้

 

แนวทางแก้ปัญหาชีวิตแบบต่างๆ

หากสำรวจตรวจสอบแล้ว พบว่า ตนมีปัญหา ก็ต้องมาศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
1. การเปลี่ยนตัวเอง หลังจากได้วิเคราะห์ตัวเอง จนรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วว่าปัญหาที่ตนกำลังประสบอยู่นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากตัวเราเอง เช่น ใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย เงินไม่เหลือ ก็ต้องฝึกวินัยการเงิน เป็นคนเห็นแก่ตัว ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อน หรือเอาแต่ใจ ทำให้มีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว คนรัก เพื่อนฝูงก็จงหยุด และ พยายามควบคุมตัวเองให้ดี

2. หนีปัญหา หากปัญหานั้นๆ ยากจะแก้ไข ก็หนีไปไกลๆ ตั้งตัว ตั้งสติได้เมื่อไร ก็ค่อยว่ากันใหม่ แต่ก็อย่าทำให้ใครเดือดร้อน อย่างบางคนรู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องเงิน ก็รีบขอยืม เงินคนใกล้ตัว แล้วรีบหนีไปอยู่ที่อื่น ทำเอาคนรอบตัว เพื่อนฝูงเดือดร้อนกันถ้วนหน้า การหนีปัญหานั้น หากคนรอบข้างมีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้ตนเอง ก็อาจจะต้องหนีไปอยู่ ไกลๆ หรือ
ต่างคนต่างอยู่ นานๆ เจอกันที อย่างพี่น้องบางคน การอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็จะทะเลาะกัน แต่การได้แยกไปอยู่คนละทิศละทาง นานๆ เจอกันที ก็อาจจะช่วยลด ปัญหาตรงนี้ได้ การอยู่ห่างกัน ก็ช่วยลดการเผชิญหน้า ทำเลาะกันน้อยลง

3. เปลี่ยนวิธีคิด จากลบเป็นบวก สิ่งที่เราประสบอยู่นั้น อาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้เรา ก็ต้องหาทางคิดในด้านดี อย่างการอัดเสียง ทำคลิปวิดีโอ แต่รอบข้างมีเสียง รบกวนหนักมาก เสียงสุนัขหลังบ้าน เสียงนก ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ ก็พยายามเปลี่ยนแปลงความเดือดร้อนเหล่านั้น ให้เป็นข้อดี อย่างบ้านที่ใช้หลังคาสังกะสี เวลาฝนตก เสียงจะค่อน ข้างดัง แต่บางคนก็อัดคลิปเสียงฝนตกมาลงในยูทูป มีคนฟังเป็นล้านวิว นอนไม่หลับ ก็อยากจะนอนฟังเสียงฝนเพลินๆ จนหลับไปเอง ผู้อัปโหลดวิดีโอ ก็มีรายได้จากโฆษณา ที่แสดง ในวิดีโอ เป็นต้น นี่คือข้อดีของการเปลี่ยนวิธีคิด จากสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหา กลายเป็นเงินขึ้นมาได้


4. ไม่ต้องพยายามแก้ปัญหาใดๆ เพราะบางปัญหานั้น การพยายามแก้ไขเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ให้คิดใหม่ ทำเรื่องใหม่ ทำใหม่ งานบางอย่าง การแก้ปัญหาทำได้ยากมากจริงๆ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรืองานบางอย่าง หรือแม้แต่การแก้ไขนิสัยของคนใกล้ตัว คนในครอบครัว ที่นิสัยไม่ดี สิ่งเหล่านี้ ไม่ง่ายนักในการแก้ไข และไม่ควรไป เสียเวลา อย่าง คนเห็นแก่ตัวนั้น บางคนเป็นทั้งชีวิต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การคบกับคนประเภทนี้ หากไม่ทิ้งระยะห่างให้เหมาะสม หรือเลิกคบกันไปเลย ก็คงยากจะยุติปัญหา เพราะบางคนก็จ้องจะหาทางเอาเปรียบตลอดเวลา โดยเฉพาะคนใกล้ตัว คนในครอบครัว หรือแม้แต่คนรักคู่ครองกันก็ตาม

5. อย่าพยายามแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคน พยายามเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนพฤติกรรมคนรอบข้าง คนใกล้ตัว เพราะอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมาก และเสียเวลาเป็นสิบๆ ปีเลยทีเดียว โดยเฉพาะคนนิสัยไม่ดี แต่ไม่ยอมรับว่าตนนั้นมีปัญหา แต่คนอื่นต่างหากที่มีปัญหา ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ไม่ยอมรับว่าตนนั้นเป็นคนไม่ดี หรือวิธีคิดของตน นั้นเป็นวิธี คิดที่ผิด เช่น ตัวเองมีครอบครัว แต่พี่น้องบางคนยังโสดไม่มีรายจ่ายอะไรมากนั้น ดังนั้นพ่อแม่จะต้องแบ่งสมบัติให้ตนเองมากกว่าคนอื่น หรือบางคนทำตัวเป็นโจรปล้นคนอื่น ด้วย เหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าไปแล้วไม่ให้ ก็เลยต้องปล้น มีเยอะ ก็แบ่งๆ กันใช้บ้าง ชาวบ้านบางคนเดินเก็บพืชผักในที่ดินของคนอื่น แทนที่จะปลูกเอง บางคนก็อ้างข้างๆ คูๆ ว่าตนเอง ก็ เข้ามาเก็บพืชผักในที่ดินตรงนี้มาตั้งแต่เด็ก ทั้งที่มีคนใหม่มาซื้อเป็นเจ้าของแล้ว คนเห็นแก่ตัวจะมีความคิดในลักษณะนี้ และคนที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิด หรือมีปัญหา เหล่านี้ คบแล้ว ก็จะสร้างแต่ปัญหาตามมา

6. การมีปัญหากับคนอาจจะเป็นคนใกล้ตัว ญาติพี่น้อง คนรัก คู่ครองที่ยังคบกันอยู่ หรือแม้จะได้เลิกรากันไปแล้ว แต่ยังคาราคาซังตัดกันไม่ขาด ไม่สามารถเข้าใจกันได้ มีแต่เรื่อง ผิดใจกัน บางคนเป็นพี่น้องคลานตามกันมา บ้านติดกัน แต่ทะเลาะกันชนิดชาตินี้ไม่เผาผีกันเลยทีเดียว หากยังมีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยๆ ก็ต้องหมั่นทำบุญ สวดมนต์ แผ่ เมตตา ให้คู่กรณี เพราะคนเราที่ได้มาเจอกันนั้น ไม่มีคำว่าบังเอิญ ล้วนเคยทำเวร ทำกรรมต่อกันไว้ จึงมาเจออีกเพื่อใช้กรรมต่อกัน

7. ปล่อยวาง เพราะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง หากยังไม่หมดกรรม ก็จะไม่มีทางแก้ไขอะไรได้ อย่าง คนเป็นคู่รัก คู่แค้นกัน คบกัน ทะเลาะกัน แต่ไม่เลิกกัน หากยังไม่หมด เวรหมดกรรมต่อกัน ก็อย่าหวังว่าจะสามารถเลิกรากันได้ ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม หมั่นฟังธรรมะ ข้อคิดดีๆ ใน Youtube มีมากหมายหลายช่อง ก็จะช่วยให้คิดได้ และสามารถ ปล่อยวางได้ ชีวิตก็จะไม่ทุกข์มากนัก คนรอบตัวที่อาจจะกำลังประสบความทุกข์ ก็ควรปล่อยวางบ้าง เพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าทำเวรทำกรรมอะไรไว้ ชาตินี้จึงต้องรับกรรมและก็ไม่รู้ว่า จะหมดเวรหมดกรรมเมื่อใด ดังนั้นหากไม่ปล่อยวาง ก็จะทำให้ตนเองต้องเป็นทุกข์


8. หมั่นทำบุญ ฝึกสมาธิ สวดมนต์ แผ่เตตาให้คู่กรณี หรือ ตัวเอง ห รือ เจ้ากรรมนายเวร หากพบว่า ยังทำมาค้าไม่ขึ้น ชีวิตไม่มีความเจริญ ก็ยิ่งจะต้องทำบุญให้หนัก และสม่ำ เสมอ

9. ศึกษาหาความรู้ มีปัญหาเรื่องใด ก็มีข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ เช่น ค้นหาวิดีโอในยูทูป หรือ บทความใน Google ซึ่งมีทุกเรื่อง ทุกปัญหา หากมีความรู้ ก็จะพบ หนทางแก้ปัญหา เช่น มีปัญหาเรื่องการงาน การเงิน ก็มีวิดีโอสอนวิธีหาเงินมากมายใน Youtube ทั้งใช้และไม่ใช้เงินลงทุนมากนัก แม้จะเป็นเด็กก็ตาม บางคนอยู่ระดับมัธยมต้น ก็ รับงานเขียนบทความผ่านเน็ตหาเงินเรียนเองได้สบาย อยู่ที่ไหนก็ทำงานหาเงินได้ในทุกวันนี้ หากเป็นปัญหาเรื่องเงิน เรื่องปากท้อง ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปแล้วในทุกวันนี้ ในเน็ต มีงานรองรับมากมาย ที่สามารถทำได้จากที่บ้าน

 

ความสามารถในการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต การงาน เรื่องส่วนตัว สังคม ฯลฯ เป็นทักษะที่มีความสำคัญ เพราะทุกวันนี้เราอาจ จะพบเจอปัญหาสารพันเข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากตัวเราเอง เกิดจากความคิด อยากได้ อยากมี อยากเป็น ไม่อยากเป็น ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลา อยู่คน เดียว ก็ทุกข์ใจ น้อยใจ เหงา บางคนก็คิดไปไกล ทำไมครอบครัวไม่รัก ทำไมเพื่อนไม่รัก ทำไมไม่รวยเหมือนคนอื่น ทำไปเธอเปลี่ยนไป ทำไมๆๆๆ ความคิดในลักษณะนี้อาจทำให้ ชีวิตเรามีปัญหาแทบตลอดทั้งวัน ดังนั้นหากมีสติ ฉลาด ตามทัน และรู้วิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ชีวิตก็จะไม่ทุกข์ใจมากจนเกินไปนัก

 

เคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิต

เมื่อใดก็ตามที่พบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาชีวิต การงาน การเงิน สังคม ฯลฯ อย่าได้เอาแต่คิดหาวิธีแก้ไขด้วยตัวเอง แต่จงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ของผู้รู้ หรือผู้ที่ เคยพบเจอปัญหาแบบเดียวกัน เพราะการเอาแต่คิดเอง จะทำให้เสียเวลา และบางทีแม้จะใช้เวลาทั้งชีวิต ก็อาจจะไม่เจอกับคำตอบ การหาความรู้ในทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องง่าย ด้วยการ ใช้มือถือนั่นเอง ชีวิตมีปัญหาเรื่องอะไร จงอย่ามัวแต่เสียเวลาคิดเอง เหนือฟ้ายังมีฟ้า มีคนเก่งมากมายที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตหลายๆ ด้าน ที่แชร์ความรู้เป็นวิทยาทานให้คนอื่น