บทความสอนใช้โปรแกรม PDFill PDF Tools รวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ เป็นไฟล์เดียว ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำ eBook นั่นเอง โดย รวมไฟล์ภาพปก eBook คำนำ สารบัญ และเนื้อหาทั้งหมดไว้ด้วยกันเป็นไฟล์เดียว

ในการทำ eBook ส่วนใหญ่จะแยกทำแต่ละส่วน ส่วนละไฟล์ ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา จากนั้นก็บันทึกเป็นไฟล์ PDF แล้วจึงรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว เพื่อให้เป็น eBook ที่สมบูรณ์ ซึ่งโปรแกรม PDFill PDF Tools สามารถจัดการตรงนี้ได้
1. ตัวอย่างไฟล์ PDF ส่วนที่เป็นปก eBook
2. ตัวอย่างไฟล์ PDF ส่วนที่เป็นรองปกใน
3. ตัวอย่างไฟล์ PDF ส่วนที่เป็นคำนำ
4. ตัวอย่างไฟล์ PDF ส่วนที่เป็นสารบัญ
5. ตัวอย่างไฟล์ PDF ส่วนที่เป็นเนื้อหาสำหรับเล่มนี้จะมีแค่บทเดียว
6. ตัวอย่างการรวมไฟล์ PDF ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว สำหรับการนำไปใช้งานจริง

 

ขั้นตอนการรวมหรือ Merge ไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน

หลังจากได้ทำหนังสือเสร็จสมบูรณ์และได้บันทึกเป็นไฟล์ PDF แยกแต่ละส่วน ปก คำนำ สารบัญ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไฟล์ทั้งหมดมา รวมเป็นไฟล์เดียวดังนี้
1. เข้าโปรแกรม PDFill PDF Tools
2. คลิกที่ Merge PDF Files


3. คลิก Add a PDF File
4. คลิกเลือกไฟล์ PDF ซึ่งมีหลายไฟล์ ให้คลิกไฟล์แรกก่อน กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกไฟล์ทั้งหมดที่เหลือเป็นการเลือกหลายไฟล์ พร้อมกัน
5. คลิก Open
6. จะปรากฏรายชื่อไฟล์ PDF เพิ่มเข้ามา ให้ดูว่ารายชื่อไฟล์เรียงลำดับก่อนหลังถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะต้องเริ่มด้วยปก รองปกใน คำนำ สารบัญ และ เนื้อหา
7. หากจัดเรียงไม่ถูกต้อง ให้คลิกเลือกไฟล์นั้นๆ แล้วคลิกปุ่ม Move Up หรือ Move Down เพื่อสลับตำแหน่ง
8. หากไฟล์ใดต้องการลบออก ไม่ต้องการนำมารวมกันก็คลิกปุ่ม Remove
9. หลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Save As... เพื่อรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันเป็นไฟล์ใหม่ โดยที่ไฟล์ต้นฉบับยังคงเดิม


10. จะปรากฏกรอบข้อความให้ตั้งชื่อไฟล์ คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ลงไป เช่น libreoffice504 แล้วคลิกปุ่ม Save หลังจากรวไฟล์แล้วก็จะได้ไฟล์นี้ไฟล์ เดียวสำหรับการนำไปจำหน่าย จ่ายแจก นั่นเอง


11. ตัวอย่าง eBook ที่ได้รวมเป็นเล่มเรียบร้อยแล้ว รวม 5 ไฟล์เป็นไฟล์เดียว ทั้งหมดมี 127 หน้า

 

โปรแกรมรวมไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียว นอกจากโปรแกรม PDFill PDF Tools แล้วก็ยังมีอีกโปรแกรมที่ทำได้เช่นกันก็คือ PDFreDirect แต่ความ สามารถจะน้อยกว่าโปรแกรมนี้

 

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFill Tools โปรแกรม PDF Free

สำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF ฟรี ตัวนี้สามารถติดตามได้จากบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFFill

 

ความสามารถในการจัดการไฟล์ PDF ของโปรแกรม PDFill Tools

PDFill Tools เป็นโปรแกรม PDF Free ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ PDF ระดับพื้นฐานที่จำเป็นแทบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม บทความ แนะนำให้รู้จักโปรแกรม PDFill

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :