บทความแสดงตัวอย่างการทำปกหนังสือหรือปก eBook ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม Paint เหมาะสำหรับใช้สอนเด็กนักเรียน ให้ฝึกทำปกหนังสือ ปก รายงาน เพราะโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะสอนให้เด็กใช้วาดภาพกันอยู่แล้ว

ตัวอย่างผลงานปกแบบง่ายๆ

ตัวอย่างการออกแบบปกแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Paint ซึ่งโปรแกรมนี้มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่แล้ว

 

ขั้นตอนการออกแบบปกหนังสือ eBook หรือรายงานด้วย Paint

1. เข้าโปรแกรม Paint คลิก File 2. คลิก Properties 3. ตั้งค่าต่างๆ ตามตัวอย่าง โดยเฉพาะขนาดปก Width = 796 และ Height = 1127 Pixels 4. คลิก OK


5. เริ่มออกแบบปกหนังสือ ได้ตามต้องการ เช่น ใช้เครื่องมือระบายสี ไอคอนถังสี ระบายสีพื้นหลังของปก 6. ใช้เครื่องมือ A พิมพ์ข้อความบนปกหนังสือ ชื่อหนังสือ และคำโปรย หรือรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหนังสือ 7. ก็อปปี้ภาพมาใส่ลงบนปกหนังสือ 8. ก็อปปี้โลโก้มาวางบนปกหนังสือ


9. ตัวอย่างปกที่ได้สร้างเรียบร้อยแล้ว 10 ในการนำไปใช้งานให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพแบบ Jpg โดยคลิก File 11. คลิก Save as 12. คลิก JPEG picture 13. คลิกเลือกโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ภาพที่จะได้ 14. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ปก 15. คลิก Save

 

หลังจากบันทึกไฟล์เก็บไว้ ก็จะได้ไฟล์ปกหนังสือหรือ eBook โดยจะเป็นไฟล์แบบ Jpg ซึ่งเราจะต้องแปลงไฟล์ภาพ jpg ให้เป็น PDF อีกที

การแปลงไฟล์ภาพ jpg เป็น PDF

การทำ eBook จะใช้ไฟล์แบบ PDF ให้จัดการดาวน์โหลดโปรแกรม JPEG to PDF เพื่อใช้แปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ PDF อีกที อ่าน วิธีแปลงไฟล์ JPG เป็น PDF ที่นี่

 

การรวมไฟล์ปก PDF เข้ากับไฟล์เนื้อหา

สำหรับเนื้อหาของหนังสือหรือรายงานหรือ eBook นั้นจะใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสารง่ายๆ อย่าง Word พิมพ์แล้วแปลงเป็น PDF ก็ได้ จากนั้นก็นำ เนื้อหาหนังสือและปกที่ได้แปลงเป็น PDF แล้ว มารวมกันให้เป็นหนังสือที่สมบูรณ์ด้วยโปรแกรม PDF reDirect อีกที อ่าน วิดีรวมไฟล์ PDF ได้ที่นี่

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :