บทความสอนวิธีแปลงหน่วยวัดจากเซนติเมตร (CM) เป็นพิกเซล (Pixel) ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Paint ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำสิ่งพิมพ์ ซึ่งเราจะ สามารถร่างโคร่งร่างสิ่งพิมพ์ในหน้ากระดาษ วัดขนาดเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาแปลงเป็นพิกเซลเพื่อทำภาพประกอบให้พอดีกับขนาดที่ได้ร่างไว้

ตัวอย่างการร่างโครงร่างเมนูอาหาร

ลักษณะการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้การแปลงหน่วยวัดเช่น การทำสิ่งพิมพ์ที่ต้องปริ๊นลงกระดาษอย่างเมนูอาหาร ใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ ซึ่งเราจะ ออกแบบคร่าวๆ พร้อมวัดขนาดตำแหน่งที่จะวางภาพให้ลงตัวดังภาพตัวอย่าง

 

หลังจากแปลงหน่วยวัดจากเซนติเมตร (5 x 5 เซนติเมตร) เป็นหน่วยวัดแบบ Pixels (189 x 189 pixels) เรียบร้อยแล้ว การทำภาพประกอบ ในบางโปรแกรมอย่าง PhotoScape ก็จะง่าย เพราะเราจะสามารถสร้างภาพประกอบได้งานที่ต้องปริ๊นต์ลงกระดาษได้ตรงตามที่เราวัดขนาดไว้

 

การแปลงหน่วยวัดจากเซนติเมตรเป็นพิกเซลด้วยโปรแกรม Paint

ในโปรแกรม PhotoScape จะไม่สามารถวัดขนาดแบบเซนติเมตรได้ จึงจำเป็นจะต้องหาวิธีแปลงหน่วยวัดขนาดของการ์ดที่เราจะทำ ซึ่งได้วัดขนาด เป็นเซนติเมตร เราจะแปลงเป็นแบบพิกเซลง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม Paint ซึ่งมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
1. เข้าโปรแกรม Paint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ Windows
2. คลิก File>>Properties
3. คลิกเลือกหน่วยวัดเป็น Centimeters
4. คลิกและพิมพ์ความกว้าง (Width) = 5 และความสูง (Height) = 5
5. คลิกเเลือกหน่วยวัดเป็น Pixels
6. ก็จะได้หน่วยวัดที่แปลงจากเซนติเมตรเป็นพิกเซล โดยจะได้ความกว้าง (Width) = 189 และความสูง (Height) = 189 ให้จดไว้

 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

เมื่อรู้ขนาดของภาพประกอบ หน่วยเป็นพิกเซลแล้ว การทำภาพประกอบใน PhotoScape ก็จะง่ายขึ้น
1. ตัวอย่างภาพที่ต้องการนำมาทำภาพประกอบจะมีขนาด w392 x h250 ขนาดใหญ่กว่าขนาดที่เราต้องการ w189 x h189 ก็จะต้องลดขนาดให้ พอดี
2. ให้คลิกแท็บ ตัดภาพ
3. ลากเมาส์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้มีขนาด w189 x h189 ดังภาพ เพราะเราต้องการใช้ภาพขนาดนี้เท่านั้น
4. คลิก ตัดภาพ


5. ตอนนี้ก็ได้ภาพที่ต้องการนำไปใช้งานแล้ว ให้คลิก บันทึก
6. กำหนดคุณภาพของภาพ 100% เพื่อความคมชัด
7. จากนั้นให้คลิก บันทึกเป็นเพื่อ Save เป็นไฟล์เก็บไว้


8. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ตามต้องการ
9. คลิกปุ่ม Save ก็จะได้ไฟล์สำหรับนำไปพิมพ์ลงกระดาษ เพื่อทำการ์ดอวยพรปีใหม่

 

การแปลงหน่วยจาก เซนติเมตร เป็น Pixels เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำสิ่งพิมพ์ที่ต้องมีการปริ๊นต์ลงกระดาษ อย่าง ประกาศ นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ เมนูอาหาร ฯลฯ โดยเน้นใช้โปรแกรม PhotoScape ทำภาพประกอบ เพราะโปรแกรมนี้ไม่สามารถเลือกภาพโดยกำหนดหน่วยเป็น CM ได้ จึงต้องหาทางแปลงหน่วยวัดกันก่อน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :