ในโปรแกรม PDFill PDF จะมีคำสั่งช่วยแปลงไฟล์ภาพแบบต่างๆ เช่น bmp, jpg, gif, png, tiff, และ wmf เป็นไฟล์ PDF โดยในบทความนี้จะแสดง ตัวอย่างการทำภาพปก eBook แบบ PDF โดยเราสามารถออกแบบภาพปกด้วยโปรแกรมต่างๆ แล้วซึ่งจะได้ไฟล์ภาพแบบ Jpg หรือไฟล์ประเภทอื่น จาก นั้นก็จะแปลงเป็น PDF อีกที

วิธีการแปลงไฟล์ภาพแบบต่างๆ เช่น Jpg เป็นไฟล์ PDF ในที่นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำ eBook ในขั้นตอนการทำปก ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลย เช่น

1. เตรียมภาพที่ต้องการทำปก อาจจะเป็นภาพถ่ายหากเป็นการทำ eBook แนวท่องเที่ยว ธรรมชาติ งานประดิษฐ์ หรือแนวที่เน้นโชว์ภาพ ใช้ภาพช่วยดึง ดูดผู้เข้าชม ตัวอย่างการทำภาพปก eBook ด้วย PhotoScape


2. ส่วนใครที่มีความสามารถในการออกแบบปก eBook ด้วย Photoshop ให้เริ่มต้นทำงานโดยคลิก File>>New แล้วกำหนดขนาดงานดังภาพ ความกว้าง คูณสูง 559 x 793 Pixels ความละเอียด 96 dpi จากนั้นก็เริ่มสร้างไฟล์ภาพปกตามต้องการ และบันทึกเป็นไฟล์ภาพแบบ JPG ด้วยคำสั่ง File>>Save As


3. การทำปก eBook แนวนวนิยาย เรื่องสั้น ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ โดยอาจจะวาดภาพลงกระดาษหรือนำภาพมาแต่งด้วย Photoshop แล้วจึงบันทึก เป็นไฟล์ภาพเพื่อนำไปเตรียมแปลงเป็นไฟล์ PDF อีกที

 

วิธีการแปลงไฟล์ภาพเป็น PDF

เมื่อได้ภาพปก eBook ตามต้องการแล้ว เราก็จะใช้โปรแกรม PDFIll แปลงไฟล์ภาพซึ่งอาจจะเป็นไฟล์แบบ JPG, PNG, TIF หรือ GIF ให้เป็นไฟล์ PDF

1. เข้าโปรแกรม PDFill Tools โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอนบนหน้าจอ

2. ในหน้าจอโปรแกรม PDFill ให้คลิก 9. Convert Images to PDF


3. คลิกปุ่ม Add an Image

4. คลิกเลือกไฟล์ภาพปกที่ได้ออกแบบไว้ แล้วคลิก Open

5. จะกลับไปที่หน้าจอให้ตั้งค่าการแปลงไฟล์ภาพเป็น PDF ในส่วน New PDF Page Size คลิกเลือก Custom Size

6. สำหรับการทำ eBook ขนาด A5 จะกำหนดขนาดความกว้าง Width = 5.82 นิ้ว และกว้าง Height = 8.26 นิ้ว

7. ในส่วนการตั้งค่าขอบกระดาษหรือ Margin ตั้งค่าให้ทุกด้านเท่ากับ 0 นิ้ว

8. คลิกปุ่ม Save As... ด้านล่าง


9. ตอนนี้ก็ได้ไฟล์แบบ PDF ตามต้องการแล้ว เช่น gardendecor.pdf

10. แต่การนำไปใช้งานนั้นจำเป็นจะต้องใช้คำสั่ง Merge PDF Files เพื่อรวมปก eBook (gardentdecor.pdf) หน้าคำนำ 03preface.pdf สารบัญ 04toc.pdf ตลอดจนเนื้อหาทั้งหมด เป็นไฟล์เดียว

11. ซึ่งการรวมไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์เดียว ในโปรแกรม PDFill PDF Tools จะมีคำสั่ง Merge PDF Files ให้พร้อมใช้งานอยู่แล้ว

 

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFill Tools โปรแกรม PDF Free

สำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF ฟรี ตัวนี้สามารถติดตามได้จากบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFFill

 

ความสามารถในการจัดการไฟล์ PDF ของโปรแกรม PDFill Tools

PDFill Tools เป็นโปรแกรม PDF Free ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ PDF ระดับพื้นฐานที่จำเป็นแทบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม บทความ แนะนำให้รู้จักโปรแกรม PDFill

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :