บทความอธิบายวิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพด้วย PDFill Tools เพราะการทำ eBook ในรูปแบบไฟล์ PDF มีความจำเป็นต้องแปลงบางหน้า ให้เป็นไฟล์ภาพซึ่งนิยมทำเป็น JPG เพื่อนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ ไปทำแบนเนอร์ เพื่อโปรโมตแนะนำ eBook หรืออาจจะแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ ภาพแบบต่างๆ เช่น JPG, PNG, TIF หรือ EPS เพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการแปลง PDF เป็น JPG เพื่อนำไปใช้งาน

1. การแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพ อย่างเช่น ไฟล์ภาแบบ JPG ส่วนใหญ่ที่จะเห็นกันก็จะเป็นการนำ eBook ไปฝากขายหรือปล่อยให้ดาวน์โหลด ฟรีในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ebooks.in.th ซึ่งจะต้องแปลงภาพหน้าปก eBook จากไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ภาพ


2. นอกจากปกแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเลือกแปลงหน้าต่างๆ ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจใน eBook เล่มนั้นๆ เพื่อนำมาโปรโมตให้ผู้อ่านอยากติดตาม

 

ขั้นตอนการแแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพ

1. เข้าโปรแกรม PDFill Tools
2. คลิกปุ่ม Covert PDF to images


3. คลิกเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม Open
5. ตั้งค่าการแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพ เช่น เลือกจำนวนหน้าที่ต้องการจากตัวอย่างมีแค่หน้าเดียว 1 To 1
6. เลือกคุณภาพความละเอียดของไฟล์ภาพที่จะได้ ตรงนี้ต้องทดสอบแต่แนะนำให้ลองเลือกค่าน้อยกว่า 100 ไว้ก่อน เช่น 72 หรือ 96 dpi แล้ว ดูความคมชัด หากเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเลือกค่าที่สูงมาก เพราะไฟล์จะมีขนาดใหญ่
7. เลือกชนิดของไฟล์ภาพ เช่น PNG, EPS, JPG หรือ TIF ปกติที่เราใช้งานกันทั่วไปจะเป็น JPG
8. การเลือกชนิดของไฟล์ภาพแต่ละประเภทยังสามารถกำหนดคุณภาพได้อีกในส่วน JPG Quality ลองทดสอบตั้งแต่ 80-100 แล้วดูความคมชัด เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่
9. ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิก Save As Image...


10. กรณีที่ไฟล์ PDF ไฟล์นั้นมีเพียงหน้าเดียว ก็จะแสดงกรอบข้อความให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้คลิกปุ่ม Save


11. ตัวอย่างการแปลงไฟล์ PDF ที่เป็นภาพหน้าปก ให้เป็นไฟล์ภาพแบบ JPG เพื่อไว้ใช้สำหรับการนำปก eBook ไปโปรโมตโฆษณา เพื่อแนะนำให้เป็นที่รู้จัก


12. ตัวอย่างการแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพหลายหน้ากระดาษ ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันจะเป็นการเลือกแปลงหน้าที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อนำไปทำ บทความรีวิวหรือแนะนำ eBook ให้เป็นที่รู้จัก หรือเพื่อการขาย จำหน่ายจ่ายแจก เป็นต้น

 


13. ตัวอย่างการใช้งานจริง ก็จะแปลงภาพปก ไว้สำหรับแสดงในหน้าเว็บฝากขาย ebook แบบนี้ ส่วนเนื้อหาตัวอย่างก็จะเผื่อให้ผู้อ่านได้คลิกเปิดอ่าน ประกอบการตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดหรือซื้อ eBook เล่มนั้นๆ

 

การทำ eBook ด้วยโปรแกรม Flip Album

การแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพ อีกจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อนำไปไฟล์ภาพที่ได้ไปใช้กับโปรแกรมทำ eBook แบบพลิกหน้าหรือ FlipAlbum หรือ I love library

การทำ eBook ด้วยโปรแกรม I love library ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการแปลงแต่ละหน้าในไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพ แล้วนำเข้ามาวางในโปรแกรมนี้ เพื่อสร้างเป็น eBook แบบพลิกหน้า

 

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFill Tools โปรแกรม PDF Free

สำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF ฟรี ตัวนี้สามารถติดตามได้จากบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFFill

 

ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม PDFill Tools

PDFill Tools เป็นโปรแกรม PDF Free ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ PDF ระดับพื้นฐานที่จำเป็นแทบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม บทความ แนะนำให้รู้จักโปรแกรม PDFill

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :