รายละเอียดการตั้งค่าในแท็ป ความปลอดภัย ใน Virtuemart
การตั้งค่าความปลอดภัย

1. Site URL เป็นชื่อเว็บไซต์ร้านค้าหรือ URL สำหรับการเข้าใช้งานร้านค้าออนไลน์
2. SECURE URL ชื่อ URL แบบปลอดภัยที่ใช้การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะขึ้น ต้นด้วย https://.. เว็บไซต์ทั่วๆ ไป จะใช้ http:// ไม่มี S ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าพื้นที่ทำเว็บไซค์ร้าน ค้าออนไลน์ ไม่รองรับระบบ SSL ก็ไม่ต้องระบุ ปล่อยค่าไว้อย่างนั้น
3. พื้นที่จำเป็นต้องใช้ https บางส่วนหรือบางเว็บเพจในร้านค้า ที่ต้องการใช้ระบบความ ปลอดภัยแบบ SSL ก็ระบุ URL ลงไป
4. ฟังก์ชันการเข้ารหัส เลือกใช้การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเข้ารหัสกรณีเป็นข้อมูลสำคัญเช่น เครดิตการ์ด
5. Encryption Key พิมพ์ตัวอักษรที่จะนำไปใช้เป็นตัวอักษรในการเข้ารหัส
6. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Credit Card จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Credit Card ไว้หรือไม่
7. อนุญาตให้มีผู้ดูแลระบบเฉพาะหน้าร้าน ยินยอมให้ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่อยู่ในกลุ่ม storeadmin สามารถเข้าไปจัดการระบบได้เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถเข้าระบบของร้านได้