ตั้งค่า Logfile ใน VirtueMart
ตั้งค่าเกี่ยวกับล็อกไฟล์ซึ่งทำหน้าที่เก็บบันทึกการเข้าเว็บไซต์ เพื่อให้รู้ว่ามีใครเข้าเว็บไซต์ เราบ้าง เข้ามาแล้วทำอะไรบ้าง
1. เปิดใช้งาน logging? เปิดใช้งานการทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเข้าเว็บไซต์
2. ชื่อ logfile กำหนดชื่อล็อกไฟล์ ต้องการให้เป็นไฟล์ชื่อว่าอะไร ก็ระบุลงไป
3. ระดับ logging กำหนดระดับการทำงาน
4. รูปแบบ Logfile เลือกรูปแบบของล็อกไฟล์
5. IP Address เครื่องลูกข่าย