การตั้งค่าภายในเพิ่มเติม
1. คำนำหน้าตารางข้อมูล เป็นชื่อตารางข้อมูล MySQL ซึ่งจะมีคำนำหน้าตามที่ปรากฏ เช่น vm ห้ามแก้ไข
2. หน้าแรก ระบุหน้าเว็บเพจที่ต้องการให้เป็นหน้าแรกของร้านค้าที่ต้องการให้แสดง เมื่อ มีผู้เข้าชมร้านค้า ปกติจะเป็นไฟล์ชื่อ index.php
3. หน้าแสดงข้อผิดพลาด เมื่อมีข้อผิดพลาดในการทำงาน จะให้แสดงหน้าเว็บเพจใด ปกติ จะเป็นไฟล์ชื่อ error.php
4. ตั้งค่า พร็อกซี่ เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการใช้งาน Proxy เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการ โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ไปแสดงที่เครื่องผู้เข้าชมร้าน ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บ ไซต์ ว่ามีบริการตรงนี้หรือไม่ ถ้ามีต้องระบุหรือตั้งค่าอย่างไร ต้องสอบถามผู้ให้บริการ