รายละเอียดการตั้งค่าในแท็ป ไซต์

การแสดงผล
1. ปุ่ม PDF แสดงหรือซ่อนปุ่ม PDF ให้คลิกเพื่อแปลงเนื้อหาในร้านค้าเป็นไฟล์ PDF
2. แสดงลิงค์ “แนะนำเพื่อน”? แสดงหรือซ่อนลิงค์ แนะนำเพื่อนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ
3. แสดงลิงค์ “พิมพ์แสดงผล”? แสดงหรือซ่อนลิงค์ให้พิมพ์รายการสินค้านั้นๆ
4. แสดงหน้านำทางไปยังส่วนบนสุดของสินค้า แสดงหรือซ่อนปุ่มหรือลิงค์ให้คลิกไปดู รายการสินค้าที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ
5. ให้เรียงสินค้าตาม เลือกการเรียงสินค้า เช่น เรียงตามลำดับชื่อสินค้า
6. เปิดให้ใช้งาน “Sort by” เปิดหรือปิดการใช้งาน Sort by เพื่อช่วยในการจัดเรียงสินค้า ซึ่งสามารถระบุคุณลักษณะสินค้าที่ต้องการได้เช่น เรียงตามชื่อสินค้า เรียงตามราคาสินค้า เป็นต้น
7. แสดงหมายเลขสินค้า ให้แสดงหรือซ่อนหมายเลขสินค้า ในหมวดหมู่นั้นๆ
8. รูปภาพ กรณีไม่มีรูปภาพสินค้า จะให้ใช้ไฟล์ใดมาแสดงแทน ปกติจะใช้ไฟล์ภาพชื่อ noimage.gif อยู่ในโฟลเดอร์ /ps_image/noiage.gif
9. แสดง จะให้แสดงไฟล์ภาพ noimage.gif หรือไม่