เลย์เอาท์หรือหน้าตาร้านค้า ใน VirtueMart
เป็นรูปร่างหน้าตาของร้านค้า การจัดวางสินค้า ขนาดรูปสินค้า
1. เลือกหน้าตาของร้านค้าของท่าน คลิกเลือกแม่แบบหน้าตาร้านค้า ปกติจะไม่มีให้เลือก จะมีแม่แบบตัวเดียวก็คือ ja_larix ต้องติดตั้งเพิ่มลงไปก่อน จึงจะเลือกได้
2. จำนวนปกติของสินค้าในแต่ละแถว ให้แสดงสินค้าในแต่ละแถวกี่ชิ้น กี่รายการก็ระบุ ลงไป
3. รูปแบบหมวดสินค้า คลิกเลือกรูปแบบการแสดงหมวดสินค้า
4. หน้าต่างใหม่ หน้าเว็บเพจสำหรับแสดงรายละเอียดของสินค้า เมื่อไม่มีการกำหนด เว็บเพจใดๆ ให้เป็นเว็บเพจในการแสดงสินค้านั้นๆ
5. เปิดใช้การย่อรูปอัตโนมัติ เปิดหรือปิดคำสั่งย่อรูปภาพสินค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่ เพื่อ ทำเป็นภาพแบบ Thumbnail ภาพสินค้าภาพเล็กๆ
6. ขนาดความกว้างของรูปย่อ กรณีเปิดใช้งานการย่อรูปภาพสินค้าแบบอัตโนมัติ ก็ระบุ ขนาดกว้าง (Width) ของภาพลงไป ระบุเพียงค่าเดียวในข้อ 7 หรือ 8 ก็ได้
7. ขนาดสูงของรูปย่อ กรณีเปิดใช้งานการย่อรูปภาพสินค้าแบบอัตโนมัติ ก็ระบุ ขนาดกว้าง สูง (Height) ของภาพลงไป