แท็ปการจัดส่ง ใน VirtueMart
กำหนดค่าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ถ้าเป็นภายในประเทศ ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใดๆ ก็ได้ อาจเปิดใช้งานแค่ 2 รายการ
1. Thailand Post พัสดุไปรษณีย์ คำสั่งช่วยกำหนดอัตราค่าจัดส่งแบบธรรมดาของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
2. Thailand Post EMS คำสั่งช่วยกำหนดอัตราค่าจัดส่งแบบด่วนหรือ EMS ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย