แท็ปการสั่งซื้อ
กำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า
1. แสดงขั้นตอนการชำระเงิน เลือกให้แสดงหรือซ่อนขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้า
2. เลือกวิธีการชำระเงิน สำหรับร้านค้าของท่าน ในกรณีที่เปิดใช้งาน ขั้นตอนการชำระเงิน ในข้อที่ 1 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ก็คลิกเลือกขั้นตอนที่ต้องการ จะเลือกทั้ง 4 ขั้นตอนเลย หรือจะใช้เพียง 2-3 ขั้นตอน ก็แล้วแต่ลักษณะการซื้อขายสินค้าในร้าน