แท็ปตั้งค่าการฟีด ใน VirtueMart
เป็นการสร้างฟีดหรือการกระจายข่าว นำข้อมูลสินค้าในร้านค้าของเรา ไปเผยแพร่ในเว็บ ไซต์อื่น ใครที่ต้องการก็นำไปใช้ได้เลย
1. เปิดสินค้าให้ฟีดได้ เป็นการเปิดหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้
2. ตั้งค่าแคชของการฟีด เป็นการกำหนดพื้นที่ไว้เก็บข้อมูลชั่วคราวในการสร้างการฟีด เปิดหรือปิดการใช้งานแคช
3. 3600 กำหนดระยะเวลาที่ข้อมูลถูกเก็บในแคช ครบตามเวลาที่กำหนด ข้อมูลในแคชก็ จะถูกลบออกไป หน่วยเป็นวินาที
4. ฟีดหัวข้อมา ระบุหัวข้อลงไป เช่น สินค้าล่าสุดของร้านค้า... ข้อความนี้จะไปแสดงใน เว็บไซต์ที่ดึงข้อมูลฟีดของเราไปใช้งาน ยังมีรายละเอียดแยกย่อยอีกเช่น
- ฟีดหัวข้อแยกแต่ละประเภทสินค้า
- ใส่ภาพไปด้วยหรือไม่
- ใส่ราคาสินค้าไปด้วยหรือไม่
- ใส่รายละเอียดของสินค้าไปด้วยหรือไม่
5. รายละเอียดชนิดสินค้า Type of Product Description เลือกให้แสดงรายละเอียด ของสินค้า
- จำกัดรายละเอียด แสดงข้อมูลสินค้าโดยจะจำกัดรายละเอียดข้อความหรือไม่
- จำนวนรายละเอียดมากสุด กรณีที่เปิดใช้งานตัวเลือก จำกัดรายละเอียด ก็ระบุจำนวน ตัวอักษรที่ต้องการจำกัดรายละเอียด
- 250 ให้นำข้อมูลสินค้าไปแสดงในฟีดเพียง 250 ตัวอักษรเท่านั้น