แก้ไขข้อมูลของร้านค้าออนไลน์ของเรา
จะเป็นการปรับแต่งข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ ภาพโลโก้ร้าน เป็นต้น
1. คลิกที่ ร้านค้า
2. คลิก ตั้งค่าร้านค้า

 

3. แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วคลิก บันทึก (กรณีเน้นเปิดร้านเพื่อค้าขายไปทั่วโลก ให้ใช้ภาษา อังฤษ )
ร้านค้า
- ชื่อร้านค้า พิมพ์ชื่อร้านของคุณลงไป
- ชื่อบริษัท พิมพ์ชื่อบริษัทลงไป
- URL ชื่อเว็บไซต์ชองคุณ ตัวอย่างของผู้เขียนเช่น www.kcamp.kmancity.com
- ที่อยู่ 1 พิมพ์ลงไป เช่น 51/2 หมู่ 8
- ที่อยู่ 2 ต.ท่าคล้อ
- อำเภอ แก่งคอย
- ประเทศ ไทย
- เขต/จังหวัด สระบุรี
- รหัสไปรษณีย์ 18110
- โทรศัพท์ 081 1234567
- Store Addresss Format เลือกรูปแบบการแสดงที่อยู่
- Store Date Format เลือกรูปแบบการแสดงวันที่

รายละเอียดร้านค้า
- รูปภาพ รูปภาพโลโก้ร้านค้า
- อัพโหลดรูปภาพ ปุ่มสำหรับอัพโหลดภาพโลโก้ร้านค้า
- มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ กำหนดจำนวนเงินการสั่งซื้อขั้นต่ำกี่บาท จึงจะขายสินค้า
- จำนวนต่ำสุดที่ขนส่งฟรี กำหนดจำนวนเงินที่ซื้อขั้นต่ำสุดเท่าไร จึงจะไม่คิดค่าจัดส่งสินค้า เช่น สั่ง 700 บาท ขึ้นไป ค่าจัดส่งฟรี ก็แสดงว่าต้องซื้อขั้นต่ำ 700.- บาท ขึ้นไป